Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorCavalini, P.
dc.contributor.advisorSchaufeli, W.
dc.contributor.authorOomens, M.L.
dc.date.accessioned2014-07-22T17:01:02Z
dc.date.available2014-07-22T17:01:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/17008
dc.description.abstractDoel: In dit onderzoek is een gedragsgerichte effectmeting uitgevoerd van een ontwikkeltra-ject gericht op het verbeteren van competenties. Daarbij is onderzocht of intelligentie, leeftijd, extraversie en openheid voor ervaring van invloed zijn op het effect. Achtergrond: Er wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van werknemers, maar een eva-luatie hiervan vindt zelden plaats. Als het al gebeurt, dan wordt meestal de reactie geëvalu-eerd in plaats van daadwerkelijk veranderd gedrag. Hierdoor is onduidelijk of investeren in ontwikkelactiviteiten wel het gewenste effect heeft. Methode: 41 deelnemers volgden een persoonlijk ontwikkeltraject van een jaar, verzorgd door een extern adviesbureau. Ze ondergingen een voor- en nameting in de vorm van een Assess-ment Center, bestaande uit verschillende praktijksimulaties en opdrachten. Resultaten: De resultaten lieten een verbetering zien van de competenties waarop het ontwik-keltraject gericht was. De leeftijd van de deelnemers hing negatief samen met de mate van verbetering. Er is geen relatie gevonden tussen de mate van verbetering en intelligentie, extra-versie en openheid voor ervaring. Conclusie: Uit de resultaten blijkt dat het volgen van een ontwikkeltraject effectief is. Het is voor organisaties dus zinvol om te investeren in werknemersontwikkeling. Om het effect te behouden is het wel van belang dat nieuw geleerd gedrag wordt bekrachtigd op de werkvloer.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent524366
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleCompetentieontwikkeling: effectief of verspilde moeite? Gedragsgerichte effectmeting van een ontwikkeltraject gericht op competentieverbetering en de invloed van intelligentie, leeftijd en persoonlijkheid op het effect
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsCompetentie; ontwikkeltraject; evaluatie; gedrag; leeftijd; intelligentie; persoonlijkheid
dc.subject.courseuuArbeids- en organisatiepsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record