Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDen Ouden, J.N.
dc.contributor.authorMertens, L.M.
dc.date.accessioned2014-07-22T17:00:48Z
dc.date.available2014-07-22T17:00:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/16998
dc.description.abstractDe journalistiek is de afgelopen decennia aan veel veranderingen onderhevig geweest. De geschreven pers heeft in de negentiende en twintigste eeuw verschillende technieken overgenomen uit de literatuur. Het taalgebruik in kranten heeft hierdoor een andere vorm aangenomen. Een van de belangrijkste inhoudelijke vernieuwingen is de wisseling van perspectief in krantenberichten geweest. Het nieuws werd steeds meer vanuit het perspectief van de burger of het publiek geschreven en bericht aan de hand van een willekeurige betrokkene. Volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen (2003) is het nieuws hierdoor persoonlijker en beter invoelbaar geworden. Uit onderzoek van Costera Meijer (2007) is gebleken dat juist de nieuwe generatie emoties willen voelen in het nieuws. Een journalist kan het nieuws ‘dichterbij’ brengen door de vertelafstand tussen de journalist en de nieuwsgebeurtenis kleiner te maken. De vertelafstand is het grootst wanneer de journalist zijn woorden niet mengt met die van een ander en volledig vanuit zijn eigen perspectief schrijft. Dit is het geval bij vertellerstekst. Het effect van tekstinterferentie is het kleiner worden van de vertelafstand. De verteller geeft de gedachten en emoties van een persoon weer, zonder diegene direct aan het woord te laten. De vertelafstand tussen journalist en het nieuws is het kleinst in het geval van personagetekst. Bij personagetekst worden de letterlijke woorden van iemand herhaald. De vertelafstand kan van grote invloed zijn op de mate waarin de lezer zich in een verhaal kan inleven. In twee nieuwsberichten is systematisch het perspectief gevarieerd van waaruit het nieuws geschreven is. De effecten hiervan zijn onderzocht op de afhankelijke variabelen tekstwaardering en identificatie. De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: Welke invloed heeft het gekozen perspectief van een journalist in krantenartikelen op tekstwaardering en de mogelijkheid tot identificatie bij oudere en jongere lezers? Zowel de jongere als de oudere lezers vonden de personagetekst het aantrekkelijkst. De vertellerstekst is door beide groepen het minst aantrekkelijk bevonden en beide groepen waren van mening dat personagetekst de kleinste afstand tussen schrijver en lezer had. Ook zijn er verschillen gevonden tussen jongere en oudere lezers. Beide groepen vonden dat de personagetekst de grootste informatiewaarde heeft. De oudere lezers vonden de informatiewaarde het laagst bij de vertellerstekst, terwijl de jongere lezers de informatiewaarde het laagst vonden bij de tekst met tekstinterferentie. Uit de aandacht van de lezer voor de tekst bleek een verrassend resultaat bij de jongere lezers. Jongere lezers gaven aan hun aandacht juist het best vast te houden bij vertellerstekst en het minst goed bij tekstinterferentie. De oudere lezers zeiden hun aandacht het best vast te houden bij personagetekst en het minst goed bij de vertellerstekst. De personagetekst kreeg zowel van de oudere als jongere lezers het hoogste cijfer.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent329285
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titlePerspectief in de journalistieke berichtgeving
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsperspectief, krantenberichten, vertelafstand, vertellerstekst, tekstinterferentie, personagetekst, tekstwaardering, identificatie
dc.subject.courseuuCommunicatie- en informatiewetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record