Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorPeeters, M.
dc.contributor.authorSmelter, D.J.
dc.date.accessioned2014-07-16T17:00:31Z
dc.date.available2014-07-16T17:00:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/16947
dc.description.abstractSamenvatting Nederland kampt met een vergrijzing en ontgroening van de bevolking, gepaard met de trend dat werknemers gemiddeld eerder met pensioen gaan dan de pensioenleeftijd. Dit zorgt ervoor dat het pensioen steeds lastiger te betalen wordt door de werkende bevolking. Om mensen langer aan het werk te houden is met behulp van vragenlijsten onderzocht welke factoren de grootste samenhang hebben met de intentie tot langer doorwerken. Onder 166 technici van 45 jaar en ouder is in kaart gebracht in hoeverre hun Psychologisch Kapitaal (PsyCap), bevlogenheid, inzetbaarheid en werktevredenheid samenhangen met de intentie tot langer doorwerken. Bevlogenheid, inzetbaarheid en werktevredenheid worden onderzocht als mediator. Multipele regressies wijzen uit dat PsyCap inderdaad een significant effect heeft op de intentie tot langer doorwerken. Dit effect wordt gedeeltelijk gemedieerd door werktevredenheid. Wanneer ook bevlogenheid aan het mediatiemodel wordt toegevoegd, blijkt dat het effect volledig gemedieerd wordt door bevlogenheid. Op basis van de uitkomsten wordt geadviseerd in de praktijk te interveniëren op PsyCap. Dit verhoogt de bevlogenheid en de intentie tot langer doorwerken. Abstract In the Netherlands an aging of the population is taking place, as well as a decrease in youths. Furthermore, employees tend to retire early. This means that the pensions are getting paid by less and less people. In the present study, online surveys were used to research which factors correlate strongly with an intention to work until retirement age. Data of employees’ Psychological Capital (PsyCap), work engagement, employability, job satisfaction and the intention to work longer was collected among 166 technicians of 45 years old and older. The proposed mediators in this study are work engagement, employability and job satisfaction. Multiple regressions show that PsyCap does have a significant effect on the intention to work longer. This effect is partially mediated by job satisfaction. When work engagement is added in a multiple regression it shows that work engagement fully mediates the effect of PsyCap on the intention to work longer. Based on these results an intervention is proposed to increase one’s PsyCap. In practice this should lead to higher work engagement and an increase of the intention to work longer.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent397828
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHoe Psychologisch Kapitaal Samenhangt met de Intentie tot Langer Doorwerken
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsVergrijzing; langer doorwerken; Psychologisch Kapitaal; PsyCap; bevlogenheid; employability; inzetbaarheid; werktevredenheid Aging; population; retirement age; Psychological Capital; work engagement; employability; job satisfaction
dc.subject.courseuuArbeids- en organisatiepsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record