Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorZonneveld, W.
dc.contributor.authorGeugten, L. van der
dc.date.accessioned2014-07-11T17:00:26Z
dc.date.available2014-07-11T17:00:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/16923
dc.description.abstractDeze scriptie bespreekt een gap in het Nederlandse foneemsysteem, namelijk het ontbreken van de stemhebbende velaire plosief [g]. Door middel van een beschrijving van het Nederlandse foneemsysteem is deze gap nader toegelicht. Ook is het ontbreken van de [g] bekeken vanuit een meer taaltheoretische perspectief door middel van Optimality Theory. Het doel van deze scriptie was het nader onderzoeken van deze gap en beantwoorden of deze in het Nederlands ‘opgevuld’ wordt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een onderzoek bestaande uit drie testen uitgevoerd. Deze testen moesten aantonen of de klank [g] in leenwoorden behouden wordt en of woorden met deze klank als Nederlands worden beschouwd. Uit de resultaten is gebleken dat het grootste deel van de in het onderzoek gebruikte leenwoorden zowel met een [g] werden uitgesproken alsmede als een Nederlands woord werden beschouwd. Ook een nadere analyse van de resultaten, samen met het beantwoorden van de verschillende hypothesen, toonde aan dat de gestelde onderzoeksvraag positief beantwoord kon worden. De gap in het foneemsysteem wordt zo onderhand opgevuld; dit werd verder zichtbaar na het bespreken van verschillende (near) minimale paren die uit de onderzoeksresultaten naar voren kwamen. Deze minimale paren geven aan dat de [g] niet alleen behouden wordt, maar ook kan worden gezien als een betekenisonderscheidende klank.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent535067
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleMind the gap - De invloed van buitenlandse klanken op de Nederlandse foneeminventaris
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsfonologie; Optimality Theory; gap; leenwoorden
dc.subject.courseuuTaal, Mens en Maatschappij


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record