Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorNortier, J.M.
dc.contributor.advisorSwanenberg, A.P.C.
dc.contributor.authorVisser, P.
dc.date.accessioned2014-07-03T17:01:01Z
dc.date.available2014-07-03T17:01:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/16847
dc.description.abstractIn dit onderzoek is onderzocht welke effecten sociale media als elementen van globalisering kunnen hebben op de uiting van regionale of lokale taal en de (re)constructie van een regionaal of lokaal imago. Hiervoor is allereerst een theoretisch kader opgesteld, waarin globalisering, regionale identiteit en de Brabantse identiteit worden besproken. Daarnaast is gekeken naar de huidige taalsituatie in de provincie Noord-Brabant. Verder worden het internet in de globaliserende wereld, online communicatie en sociale media behandeld, net als taalvormen en sociale categorieën en Brabantse dialectkenmerken. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een corpus opgesteld, bestaande uit de content van vier Brabantse Facebookpagina’s: Brabanders be like, Haarenaren be like, Bosschenaren be like en Tilburgers be like. Op deze Facebookpagina’s worden beelden geplaatst met een tekst erbij. Deze 244 beelden en talige uitingen zijn in het onderzoek geanalyseerd en gecategoriseerd. 198 van de 244 talige uitingen bevatten Brabantse dialectkenmerken, waarvan 271 lexicale verschijnselen, 371 fonologisch-orthografische verschijnselen, 48 morfo-fonologische verschijnselen en 84 morfo-syntactische verschijnselen. De beelden op de vier Facebookpagina’s hadden voornamelijk betrekking op de thema’s ‘Uitdrukkingen en woordgrappen’, ‘Bekende plaatsen & gelegenheden’, ‘Feest & carnaval’, ‘Bekende Brabanders’ en ‘Roken & alcohol’. Het doel van het huidige onderzoek was om inzicht te krijgen in de diversiteit, de dynamiek en de complexiteit in Noord-Brabant als talige, sociale en culturele omgeving en om tevens meer inzicht te krijgen in de interactie tussen globalisering en regionale identiteit, met name gericht op de omgang met sociale media. Door middel van de linguïstische en visuele kenmerken op de vier bestudeerde Facebookpagina’s wordt er door stereotypering en zelfspot een gezamenlijk gevoelde identiteit gecreëerd, waar de bezoekers van de Facebookpagina’s zich in herkennen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1321827
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleRegionale identiteit in Noord-Brabant verbeeld en verwoord op Facebook
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsNoord-Brabant, Brabant, Brabants, dialect, Facebook, taalwetenschap, identiteit, regionaal, corpus, globalisering, sociale media, social media, imago, taal
dc.subject.courseuuTaal, Mens en Maatschappij


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record