Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorPloeger, H.
dc.contributor.authorRoest, T.A.
dc.date.accessioned2014-06-27T17:00:39Z
dc.date.available2014-06-27T17:00:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/16812
dc.description.abstractInfectie met longworm (Dictyocaulus viviparus) is veelvoorkomend in Nederland. Na ontwikkeling van een tankmelk ELISA in Hannover, Duitsland in 2009, wordt nu bij de Gezondheidsdienst in Deventer ook een soortgelijke tankmelk ELISA ontwikkeld. Het is echter niet bekend bij welk aantal positieve dieren de tankmelk ELISA positief wordt. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of het mogelijk is om de aanwezigheid van één of meer carriers van longworm (Dictyocaulus viviparus) op een bedrijf aan te tonen met behulp van een tankmelk-ELISA en om carriers op te sporen op basis van individueel onderzochte serummonsters. Op 22 Nederlandse melkveebedrijven zijn faecesmonsters van alle melkkoeien en een tankmelkmonster genomen. De faecesmonsters zijn onderzocht op aanwezigheid van L1-larven, de tankmelkmonsters zijn zowel in Deventer als in Hannover onderzocht. Op bedrijven waar patente dragers aanwezig waren zijn ook een aantal individuele serummonsters van de patente dragers en een aantal controle koeien genomen. Op 5 van de 22 bemonsterde bedrijven zijn mestmonsters positief bevonden in het Baermann onderzoek. In totaal ging het om 19 melkkoeien, waarvan maar één ook in de serum-ELISA positief was. 17 van de 19 positief bevonden mestmonsters werden in de laatste week van ons onderzoek (eerste week van april 2011) gevonden: een duidelijke piek aan het einde van het onderzoek. Op alle bemonsterde bedrijven zijn ook tankmelkmonsters genomen. Hiervan was precies de helft positief. Van de bedrijven waar carriers gevonden zijn (Baermann positief) waren 3 bedrijven positief en twee bedrijven negatief in de tankmelkuitslag. Het bedrijf waar de éne serologisch positieve koe aanwezig was, was ook positief in het tankmelkonderzoek. In dit onderzoek is niet aangetoond dat met behulp van een tankmelk-ELISA carriers van D. viviparus in een koppel aangetoond kunnen worden. Ook is het niet aangetoond dat carriers met een individuele serum-ELISA aangetoond kunnen worden. Een langduriger onderzoek zou moeten uitwijzen of het seizoen invloed heeft op de uitscheiding van L1-larven in de mest en de uitslag van het tankmelkonderzoek.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent198840
dc.format.mimetypeapplication/zip
dc.language.isonl
dc.titleHet opsporen van dragers van Dictyocaulus viviparus
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDictyocaulus viviparus, tankmelk-ELISA, Baermann,
dc.subject.courseuuGezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record