Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorGeertman, S.C.M.
dc.contributor.authorWachtendonk, P. van
dc.date.accessioned2014-05-19T17:00:30Z
dc.date.available2014-05-19T17:00:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/16612
dc.description.abstractMinder dan tien jaar geleden ontstond in Nederland het concept ‘fietssnelroute’. Een fietssnelroute wordt gedefinieerd als: 'een doorlopende route van een hoge kwaliteit, waarop fietsers geen of nauwelijks barrières tegenkomen en waarbij het fietspad zo recht mogelijk tussen herkomst en bestemming loopt tot een afstand van ongeveer 15 à 20 kilometer, waardoor het fietsen van lange afstanden aantrekkelijk en gestimuleerd wordt’. De Stedendriehoek is een van de eerste gewone wgr-regio’s is die een fietssnelroute ambieert. Het doel van dit onderzoek is om de regio Stedendriehoek een advies te geven over de inrichting en aanpak van het beleidsproces. Het onderzoek is ondersteund door de inbreng van een literatuurstudie over fietssnelroutes, beleidsprocessen en samenwerking tussen gemeenten. Van drie casussen (Arnhem – Nijmegen, regio Twente en ’s Hertogenbosch - Oss) is het beleidsproces geëvalueerd met als doel lering te kunnen trekken uit de in de processen gemaakte keuzen. Er kan worden geconcludeerd dat er vijf aspecten belangrijk zijn. Het blijkt dat het concept fietssnelroute nog onvoldoende is uitgewerkt (1), dat het vinden van voldoende financiering en het verdelen van de kosten gemakkelijk tot problemen leidt (2), dat partijen moeten leren denken in het regionale belang en de schaal van het project daarom complexiteit met zich meebrengt (3), dat het belangrijk blijkt om bestuurlijk commitment te creëren (4) en tenslotte dat de juiste actoren bijtijds betrokken moeten worden (5). Dat heeft uiteindelijk dit advies voor de regio Stedendriehoek: De regio start een gideonsbende op, wat een groep voortrekkers is die zorgen voor sturing van het proces. Daarnaast maken zij een klankbordgroep. De gideonsbende laat de potentie van de route bepalen door een extern bureau. Aan de hand van die potentie stelt de groep een ambitieniveau vast. De gideonsbende toont de meerwaarde aan van een fietssnelroute en koppelt de route aan regionale belangen. Vervolgens wordt op zoek gegaan naar een financiele verdeelsleutel aan de hand van kostenramingen. De fase die volgt is de uitwerking van de route.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1765817
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEen recept voor fietssnelroutes. Een onderzoek naar de vormgeving en aanpak van beleidsprocessen betreffende fietssnelroutes.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsfietssnelroute, snelfietsroute, beleidsproces, succes- en faalfactoren, samenwerking tussen gemeenten, Stedendriehoek, fietssnelweg
dc.subject.courseuuPlanologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record