Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorNoordegraaf, M.
dc.contributor.advisorDouglas, S.C.
dc.contributor.authorOudenaren, S.A. van
dc.date.accessioned2014-03-03T18:01:01Z
dc.date.available2014-03-03T18:01:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/16305
dc.description.abstractHet eerste hoofdconcept in dit onderzoek is economisering. Er wordt ingezoomd op de financiële kant van het veld van dit onderzoek: de zorg. Daarbij is gebleken dat die financiële kant steeds meer op de voorgrond is gekomen, ten koste van andere zaken. Het tweede hoofdconcept van dit onderzoek is de zorgprofessional. De spanning tussen deze twee is uitgewerkt. In deze masterscriptie is de dynamiek tussen economisering en zorgprofessionals nader onderzocht. Wat gebeurt er in een organisatie, in dit geval het OLVG ziekenhuis in Amsterdam, wanneer deze twee concepten samenkomen, hoe gaan artsen hiermee om en wat is hierop van invloed? Deze vraag is verder gespecificeerd. Onder de economisering vallen twee logica’s: de managementlogica en de vraaglogica. De zorgprofessionals geven invulling aan de derde en laatste logica: de professionele logica. Dit onderzoek gaat over de zorg, maar de theoretische logica’s zijn ook toepasbaar op andere zogenaamde professionele publieke organisaties, zoals bijvoorbeeld rechtbanken. De samenkomst van deze logica’s is nader onderzocht. Er is onderzocht en beschreven welke mate van conflict deze samenkomst oplevert, onderverdeeld in een viertal ‘situaties’, die ingaan op de mate van conflict. In de eerste situatie wordt er conflict tussen de management, de vraag- en de professionele logica verwacht. In de tweede situatie wordt er verwacht dat het conflict ‘wel mee valt’. In de derde situatie wordt er verwacht dat er ‘van alles’ gebeurt, maar geen conflict ontstaat. In de vierde en laatste situatie worden er ‘nieuwe connecties’ verwacht, waarbij geen sprake van conflict is. Na een inleiding en een uitgebreid contextueel kader, gevolgd door een theoretisch kader, wordt ingegaan op de onderzoeksmethoden en de onderzoeksresultaten. In dit onderzoek zijn vijf units (afdelingen) onderzocht door het afnemen van in, totaal zeventien, semigestructureerde interviews. In de interviews is een algemeen contextueel beeld van elke unit naar voren gekomen. Vervolgens is bekeken hoe de logica’s bijeenkomen en of hieruit een conflict ontstaat, in welke mate dit het geval is en welke factoren hierbij van invloed zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat artsen verschillend reageren op de gevolgen van de economisering. Er is enerzijds zeker sprake van conflict, maar anderzijds ook van nieuwe connecties waarin de arts zich bewust is van de context en de relatie tussen professional en manager meer horizontaal wordt. De verscheidenheid hiertussen is interessant. Tussen conflict en nieuwe connecties zijn de situaties die ook zijn gevonden in de onderzoeksorganisatie. Contextuele factoren die van invloed zijn bevonden bestaan uit een samenspel tussen de aard van de dienst (de mate van complexiteit) en de persoonlijke aspecten van personen in de organisatie. De artsen en leidinggevenden in kwestie kunnen het verschil maken, maar zijn ook ‘slechts’ onderwerp in de ontwikkelingen die gaande zijn in de complexe zorgsector waarin verzekeraars het voor het zeggen lijken te hebben. Complexiteit van de dienst speelt een belangrijke rol en kan niet worden weggewuifd en zodoende moet genuanceerd worden omgegaan met bedrijfsmatig management.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent2048581
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEffecten van economisering in een ziekenhuis; over spanningen tussen bedrijfsmatigheid en artsen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordszorgsector, professionaliteit, artsen, complexe diensten, economisering, bedrijfsmatig management, marktwerking
dc.subject.courseuuPubliek management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record