Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorMatthijs, M.G.R.
dc.contributor.authorSmit, A.G.
dc.date.accessioned2014-01-30T18:05:07Z
dc.date.available2014-01-30T18:05:07Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15940
dc.description.abstractDit onderzoek is een onderdeel van een groter overkoepelend project, dat als doel heeft om meer inzicht te krijgen in de pathogenese van colibacillose bij vleeskuikens. In dit project is de belangrijkste onderzoeksvraag: wordt de verhoogde gevoeligheid voor colibacillose na een virale infectie veroorzaakt door vermeerdering van het virus in de luchtwegen of door een immuunrespons opgewekt door aanwezigheid van een antigeen in de luchtwegen? Om dit te kunnen beantwoorden is in dit pilot experiment eerst vastgesteld of, en in welke mate verschillende dode antigenen een immuunrespons teweeg brengen. Hiervoor zijn 124 vleeskuikens gewogen, geselecteerd en verdeeld in 10 proefgroepen. In elke proefgroep zijn er 10 kuikens geplaatst die of geïnactiveerde New Castle Disease (NCD) vaccinvirus, Human Serum Albumine (HuSA), erytrocyten van schapen (SRBC) of geïnactiveerde Escherichia coli (E. coli) kregen toegediend en 3 kuikens die zijn geïnoculeerd met PBS. In de controle groepen E1 en E2 zijn ieder 10 dieren aanwezig die tevens werden geïnoculeerd met PBS. Er is gebruik gemaakt van 2 verschillende inoculatie protocollen. De groepen A1, B1, C1, D1 en E1 zijn gedurende 7 opeen volgende dagen geïnoculeerd en de groepen A2, B2, C2, D2 en E2 gedurende 4 opeen volgende dagen. Op 3 verschillende momenten is bij alle kuikens bloed afgenomen. Voor aanvang van de proef werden ook van de Surplus kuikens bloed verzameld. In dit serum werden de hoeveelheid antilichamen bepaald tegen de toegediende antigenen. Men kan hier uit concluderen dat er specifieke antilichamen tegen het geïnactiveerde NCD vaccinvirus, IgM antilichamen tegen E. coli en IgG antilichamen tegen HuSA op te wekken zijn na intratracheale en nasale inoculatie van de verschillende antigenen. Na inoculatie met SRBC zijn er bij de geïnoculeerde kuikens ook antilichamen tegen SRBC gevonden. Het verschil tussen de test en controle dieren is aanwezig, echter dit verschil hangt af van het moment van bloedafname waardoor de resultaten lastiger te beoordelen zijn.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titlePathogenese van colibacillose bij vleeskuikens; Immuunrespons na inoculatie met verschillende antigenen toegediend via het respiratieapparaat.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordscolibacillose, vleeskuikens, immuunrespons, pathogenese,
dc.subject.courseuuGezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record