Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDobbelaar, P.
dc.contributor.authorLautenschutz, S.F.
dc.date.accessioned2014-01-30T18:04:18Z
dc.date.available2014-01-30T18:04:18Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15864
dc.description.abstractDe transitieperiode is de kritieke fase in de lactatiecyclus van de melkkoe. Voor een melkveehouderij is het van essentieel belang om aandacht aan de koeien in de transitieperiode te besteden. In deze periode wordt de basis gelegd voor een duurzame en productieve lactatie. Het uitgangspunt van het onderzoek is dat goed ruwvoer in de droogstand er voor zorgt dat een melkkoe afkalft in een goede conditie, vervolgens geleidelijk in de lactatie opstart en uiteindelijk duurzaam kan produceren. Een goed droogstandsrantsoen is gebaseerd op een goede smakelijkheid, een beperkt energieniveau, voldoende structuur in het voer en een laag kation-anion-verschil (=KAV). In deze studie zijn twee groepen droogstaande koeien vergeleken. In de ene groep bevinden zich 84 koeien verdeeld over 7 bedrijven. In deze groep zijn de droogstaande koeien gevoerd met een gangbaar droogstandsrantsoen. In de andere groep bevinden zich 52 koeien verdeeld over 5 bedrijven. Deze droogstaande koeien zijn gevoerd met een speciale droogstandskuil van speciaal bemeste percelen in het droogstandsrantsoen. Het speciale droogstandsrantsoen is gewonnen op basis van een bemesting met zwavelzure ammoniak of kunstmest (KAS (Cl-)) bij winning in het voorjaar van kalium-arme percelen. De bemesting was erop gericht het KAV zo laag mogelijk te houden. Gedurende 8 weken zijn de koeien op 6 momenten gemeten. De meetmomenten waren op 4 weken en 2 weken vóór het afkalven, binnen 12 uur na het afkalven en 1 week, 2 weken en 4 weken ná het afkalven. Er is gekeken naar de conditie via het scoren van BCS en met behulp van ultrasone metingen. Daarnaast is op elk moment de concentratie van NEFA’s in het serum bepaald. De verwachting is dat koeien die in de transitieperiode gevoerd worden met een speciale droogstandskuil, minder hoge NEFA-concentraties in het bloed hebben en een snellere daling van de NEFA-concentraties laten zien dan de koeien die gevoerd worden met een gangbare droogstandskuil (controle groep).
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleHet effect van twee droogstandsrantsoenen op de conditie en de metabole status van het rund tijdens de transitieperiode op melkveebedrijven in Zuid-Oost Drenthe
dc.type.contentDoctoral Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsdroogstandsrantsoen, transitieperiode, conditie, metabole status
dc.subject.courseuuGezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record