Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorNooij, Jessica
dc.contributor.authorKijlstra, L.
dc.date.accessioned2013-12-21T06:00:35Z
dc.date.available2013-12-21T06:00:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15630
dc.description.abstractProbleemstelling De medewerkers van McKesson hebben aangegeven ontevreden te zijn over het ontvangen van informatie (medewerkerstevredenheidsonderzoek, 2012). Het helpen van klanten en het inspelen op de omgeving wordt daarom als lastig ervaren. Naar aanleiding van deze informatie ontstond bij McKesson de vraag naar meer inzicht in de mate van kennisdeling. Theorie Er is veel onderzoek gedaan naar kennisdeling tussen medewerkers. Het model dat in dit onderzoek centraal staat is het model van Paul van den Brink (2003). Hij heeft een model ontwikkeld aan de hand van eerder ontworpen modellen. Zijn model is toepasbaar op organisaties ongeacht de omgeving of situatie waarin het zich bevindt. Het model bestaat uit twee strategieën, de personalisatie strategie en de codificatie strategie. De strategie bestaat uit vijf fasen die aangeven in welke mate kennisdeling is ontwikkeld binnen de organisatie. Onder de fasen behoren verschillende factoren die voor die fase belangrijk zijn. Deze factoren zijn onder te verdelen in drie omgevingen de sociale, de organisationele en de technische omgeving. Methoden De data in dit onderzoek is verzameld door middel van een kwantitatieve onderzoekmethode. Er zijn online en hard-copy vragenlijsten uitgezet bij alle medewerkers van Services. Het programma Qualtrics is ingezet om de vragenlijst online uit te zetten. De steekproef bestaat uit 48 medewerkers, de respons is 40 medewerkers, 83%. Omdat alle vragenlijsten juist zijn ingevuld zijn alle vragenlijsten bruikbaar. Resultaten De resultaten zijn tot stand gekomen door middel van drie toetsen. Eerst geven de beschrijvende statistieken de huidige situatie van de factoren en van de kennisdeling weer. De tweede toets is de correlatie die weergeeft welke factoren samenhangen. De correlatie laat zien dat de factoren onderling ook samenhangen daarom is de derde toets een multiple regressie, deze toets corrigeert voor de samenhang die tussen de factoren bestaat. Ook wordt er door middel van de multiple regressie gekeken naar de factoren die verklarend werken voor de mate van kennisdeling. Het programma dat gebruikt is om de toetsen uit te voeren is SPSS, de data kon door middel van Qualtrics automatisch geïmporteerd worden, er zijn 8 vragenlijsten handmatig ingevoerd. De uitkomsten van de toetsen verwerpen of bevestigen de hypothesen. Conclusie Uit de resultaten komt naar voren dat de medewerkers van Services positief zijn over de aanwezigheid van de mate van kennisdeling en over de aanwezigheid van de factoren. Dit werd niet verwacht. De factoren die verklarend zijn voor de mate van kennisdeling zijn ' vertrouwen' en ' zelfmanagement' . Deze factoren zijn daarom het uitgangspunt voor het beleidsadvies. Beleidsadvies Het advies dat naar aanleiding van de conclusie gegeven wordt, is het stimuleren van kennisdelen door het structureren van het sociale contact. Door meer aandacht te hebben voor kleine inconsistenties zullen grote inconsistenties voorkomen worden en ervaren de medewerkers meer persoonlijke aandacht waardoor het vertrouwen stijgt. Door bijeenkomsten te structureren door middel van documentatie wordt het zelfmanagement van de medewerkers verhoogd.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent840959
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHet verbeteren van de kennisdeling binnen McKesson Nederland. Een kwantitatief onderzoek naar de aanwezigheid van stimulerende factoren voor de mate van kennisdeling binnen de afdeling Services.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKennisdeling; omgeving; concurrentie; impliciete kennis; expliciete kennis; succesfactoren; vertrouwen; zelfmanagement; documenteren
dc.subject.courseuuVraagstukken van beleid en organisatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record