Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSpit, T.J.M.
dc.contributor.authorFolkerts, R.
dc.date.accessioned2013-12-17T06:00:20Z
dc.date.available2013-12-17T06:00:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15557
dc.description.abstractDe regio rond Amsterdam is in de afgelopen decennia belangrijker geworden als schaalniveau om nieuwe, regionale vraagstukken te behandelen. De betrokken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden werken samen, en vormen een netwerk. De deelnemers van het netwerk moeten omgaan met uitdagingen zoals het overeenstemmen van gezamenlijke regels en afspraken; het gebruik van middelen; het bemiddelen van conflicten; het sluiten van compromissen; het delen van informatie; en het opbouwen van kennis over de problemen. Om dit proces en uitvoering van activiteiten te stroomlijnen en te cooÌ rdineren zijn in de afgelopen veertig jaar verschillende samenwerkingsverbanden opgericht. Er zijn op dit moment verschillende samenwerkingsverbanden actief in de regio, zoals de Stadsregio Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en de Metropoolregio Amsterdam. Op langere termijn is het periodiek herijken van samenwerkingsverbanden, en de oprichting van nieuwe samenwerkingsverbanden een trend van schaalvernieuwing: de kaders van de samenwerking rond Amsterdam worden steeds opnieuw gedefinieerd, waardoor het begrip van de regio verandert. Dit begrip omvat niet alleen de formele begrenzingen van het gebied, maar ook de daadwerkelijke reikwijdte en samenstelling van de samenwerking. Het doel van dit onderzoek is om een manier te vinden om de posities en relaties van actoren en diens samenwerkingsverbanden in de Metropoolregio Amsterdam conceptueel te verbinden aan het proces van regionale schaalvernieuwing, om vervolgens te kunnen concluderen of het netwerkperspectief een geldige weergave is voor het proces van schaalvernieuwing. Deze doelstelling leidt tot de volgende hoofdvraag: In hoeverre is het netwerkperspectief op regionale samenwerking en sturing een geldige weergave van het proces van schaalvernieuwing van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam? Om de centrale vraag over netwerksturing en netwerkomstandigheden te beantwoorden zijn twee deelvragen opgesteld om de structuur van het netwerk, de sturingsvorm van het netwerk en de netwerkomstandigheden te achterhalen, en vervolgens te beredeneren hoe dit het schaalniveau van de regio weergeeft. Dit is een momentopname van het huidige schaalniveau van de samenwerking. De concepten in de bovenstaande hoofd- en deelvragen zijn geoperationaliseerd in meetbare variabelen, en door middel van een netwerkenqueÌ te onderzocht bij de onderzoekspopulatie. De onderzoekspopulatie bestaat uit organisaties die deelnemen in de verschillende projecten, programma' s en samenwerkingsverbanden die de Metropoolregio Amsterdam rijk is. In de netwerkenqueÌ te geven de respondenten aan met welke organisatie zij een relatie onderhouden, en hoe zij staan tegenover een aantal stellingen over verschillende aspecten van de samenwerking in de regio. Als extra verdieping is een interview afgenomen om een aantal opvallende resultaten te duiden. De gegevens uit de netwerkenqueÌ te zijn verwerkt in UCINET, Netdraw en SPSS om een beeld te geven van het netwerk en de meningen van de respondenten. De belangrijkste conclusie is dat de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en het proces van schaalvernieuwing met het netwerkperspectief tastbaarder is geworden. De doelstelling is bereikt, ondanks de beperkte geldigheid van de conclusies over het proces van schaalvernieuwing.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent4256372
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHet proces van ruimtelijke schaalvernieuwing in een netwerkperspectief: een onderzoek naar de regionale economische samenwerking in het cluster logistiek in de Metropoolregio Amsterdam.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsschaalvernieuwing; netwerkanalyse; netwerkgovernance; Schiphol; Metropoolregio Amsterdam; logistiek
dc.subject.courseuuPlanologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record