Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorEttema, D.F.
dc.contributor.authorBregt, A.P.A.
dc.date.accessioned2013-12-13T06:00:19Z
dc.date.available2013-12-13T06:00:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15545
dc.description.abstractIn dit onderzoek staat het verkennen van weak signals op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland centraal. Getracht is aanwijzingen voor mogelijke onverwachte ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in kaart te brengen. Voor de signalering van onverwachte ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit zijn weak signals verkend. Weak signals zijn een eerste indicatie of signaal voor mogelijke maar nog niet bevestigde veranderingen die op den duur eventueel een significante indicator kan worden. Een weak signal is een vroegtijdig signaal of voorbode voor één of meerdere toekomstige ontwikkelingen en kan op zichzelf staan maar kan ook deel uit maken van een groter netwerk bestaande uit meerdere signalen. Aan de hand van ongestructureerde interviews en workshops, is getracht weak signals te signaleren en te identificeren die mogelijk een aanwijzing zijn voor onverwachte ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland. Uit de interviews en workshops zijn veel signalen geïdentificeerd die onderverdeeld zijn in vijf hoofdthema's; sociaaleconomische uitsortering, de organische samenleving, kwaliteit en toegang tot vervoer, ruimtegebruik en verplaatsingspatronen. Het is echter de vraag of de gevonden signalen weak en onverwacht zijn. Mogelijke onverwachte ontwikkelingen zijn; toename en grotere afstand van het verplaatsingen, toenemende druk op het openbaar vervoer en toenemende concurrentie tussen steden. Het is echter onzeker of deze effecten zich in de toekomst zullen voortdoen. Meer onderzoek naar een geschikte methodiek voor de signalering van weak signals is nodig. De bruikbaarheid van weak signal onderzoek is waarschijnlijk vooral gelegen in de discussie over de geïdentificeerde (weak) signals.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleDe Horizon onder de Loep. Een verkennend onderzoek naar weak signals op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordstoekomstonderzoek, weak signals, verstedelijking, mobiliteit
dc.subject.courseuuStadsgeografie (Urban Geography)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record