Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSchaaf, M.F. van der
dc.contributor.authorHolst, M. van
dc.date.accessioned2013-11-07T18:05:21Z
dc.date.available2013-11-07
dc.date.available2013-11-07T18:05:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15313
dc.description.abstractMet dit onderzoek werd eerst het effect van een klassikale leesinterventie op de mate van self-efficacy, angst en taskvalue onderzocht. De mate van self-efficacy is gemeten met behulp van een vragenlijst gebaseerd op de ‘Motivation Strategies for Learning Questionnaire’ (MSLQ) van Pintrich, Smith, Garcia en McKeachie (1991). In tweede instantie is onderzocht wat de invloed van de interventie was op de mate van gebruik van leesstrategieën. De mate van gebruik van leesstrategieën is gemeten met behulp van een vragenlijst gebaseerd op de ‘Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory’ (MARSI) van Mokhtari en Reichard (2002). Als derde is onderzocht of er sprake is van een mediatie, waarbij de interventie mogelijk effect heeft, via de mate van gebruik van leesstrategieën op de mate van self-efficacy. Een quasi experimenteel onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen van de eerste klassen van het vmbo, die onderverdeeld zijn in twee gelijke groepen. De analyse bestond uit een dependent t-test, een independent t-test en een regressie-analyse tussen de verschillende variabelen. De resultaten geven inzicht in de invloed van de interventie op de mate van self-efficacy, angst en taskvalue voor lezen. Het effect van de interventie op de mate van gebruik van leesstrategieën is niet significant, waardoor er geen sprake is van een mediatie (Baron en Kenny, 1986). Er kan door middel van dit onderzoek geen uitspraak gedaan worden over het effect van de interventie op de mate van gebruik van leesstrategieën. De conclusie luidt dat de interventie vooral effect heeft gehad op de mate van angst voor lezen en de mate van taskvalue. Leerlingen kunnen de leestekst beter op waarde schatten, waardoor ze minder angst hebben om met lezen te beginnen. Ze ervaren meer succes, waardoor de mate van self-efficacy stijgt. Aan de hand van dit experiment kan er nog weinig gezegd worden over de invloed van het aanleren van leesstrategieën.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleHet effect van een leesinterventie van Nieuwsbegrip op de mate van self-efficacy ten opzichte van lezen, als ook op het leren gebruik maken van leesstrategieën bij vmbo leerlingen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsself-efficacy voor lezen
dc.subject.keywordsMSLQ
dc.subject.keywordsleesstrategieën
dc.subject.keywordsMARSI
dc.subject.keywordsvmbo
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record