Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDouma, J.C.H.
dc.contributor.authorBrouwer, A.
dc.date.accessioned2013-10-28T18:01:08Z
dc.date.available2013-10-28
dc.date.available2013-10-28T18:01:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15265
dc.description.abstractAchtergrond: Triple-C is een methode voor de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychische problemen. In dit onderzoek zijn de effecten van de implementatie van de Triple-C methode (door een cursus voor begeleiders) op een locatie van zorginstelling Abrona onderzocht op: (1) de mate van probleemgedrag van cliënten; (2) de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen; en (3) de visie van begeleiders op agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen. Methode: Het probleemgedrag van negen cliënten is voor en na de implementatie gemeten met een vragenlijst, ingevuld door begeleiders van deze cliënten. De hoeveelheid ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen is in een kwartaal voor en na de implementatie vergeleken voor 22 cliënten. Voor de visie van begeleiders hebben negen begeleiders die wel en 10 begeleiders die niet de cursus hebben gevolgd een vragenlijst ingevuld voor en na de Triple-C cursus. Resultaten: Dit onderzoek laat zien dat alleen vertoonde intrapsychische problematiek significant is afgenomen sinds de implementatie van Triple-C. Voor de andere vormen van probleemgedrag zijn geen significante verschillen gevonden. Uit de analyses is gebleken dat sinds de implementatie van Triple-C alle vrijheidsbeperkende maatregelen minder vaak zijn toegepast, op fixatie na. De Triple-C cursus lijkt geen significant effect te hebben op de visie van begeleiders op agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen. Discussie: Triple-C lijkt een positief effect te hebben op intrapsychische problematiek van cliënten en op de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Gezien de kleine onderzoeksgroep is aanvullend onderzoek met meer participanten derhalve geboden om stelligere conclusies te kunnen trekken over Triple-C.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent363069 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEffectiviteit van de Triple-C methode
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTriple-C
dc.subject.keywordsverstandelijke beperking
dc.subject.keywordsprobleemgedrag
dc.subject.keywordsvrijheidsbeperkende maatregelen
dc.subject.keywordsvisie agressie
dc.subject.keywordsvisie vrijheidsbeperkende maatregelen
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record