Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorde Goede, Susanne
dc.contributor.advisorRoeters, Anne
dc.contributor.authorFarahi, C.R.
dc.contributor.authorSmissen, S.H.J. van der
dc.date.accessioned2013-10-04T17:02:33Z
dc.date.available2013-10-04
dc.date.available2013-10-04T17:02:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15105
dc.description.abstractIn deze thesis is onderzocht hoe sociale bindingen in het gezin samenhangen met crimineel gedrag. Onderdelen van deze sociale bindingen zijn transities in de familiestructuur, scheiding, ouderlijk conflict en familieconflict. Dit zal worden onderzocht aan de hand van de sociale bindingen theorie van Hirschi en de informele sociale controletheorie van Sampson en Laub. Deze stelt dat crimineel gedrag te verklaren is aan de hand van de mate en de kwaliteit van sociale bindingen en de mate van informele sociale controle. De onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe zijn transities in de familiestructuur, de mate van conflict en de kwaliteit van sociale bindingen in het gezin van invloed op crimineel gedrag?’ De dataset die is gebruikt om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS). De gebruikte data zijn afkomstig uit wave 1 van dit longitudinale onderzoek en bevat een N van 8150 respondenten. Er zijn vijf hypothesen opgesteld om verbanden tussen, enerzijds sociale bindingen en de verschillende onderdelen hiervan, en anderzijds crimineel gedrag te voorspellen. Aan de hand van t-toetsen, Chi-square toetsen, lineaire- en loglinaire regressiemodellen zijn deze hypothesen getoetst. De gevonden resultaten suggereren dat transities in de familiestructuur en sociale bindingen (significant) direct verbonden zijn met crimineel gedrag. Sociale bindingen fungeren in sommige gevallen als mediërende factor, dit is het geval bij scheiding welke alleen indirect verbonden is met crimineel gedrag. Beide vormen van conflict zijn zowel direct als indirect verbonden met criminaliteit. Concluderend kan men zeggen dat de theorieën niet helemaal opgaan, sociale bindingen zijn niet de enige voorspeller voor crimineel gedrag.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent668151 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van sociale bindingen op crimineel gedrag: Een studie naar het effect van transities, conflict en sociale bindingen in het gezin op crimineel gedrag
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSociale bindingen
dc.subject.keywordsgezin
dc.subject.keywordstransities
dc.subject.keywordsscheiding
dc.subject.keywordsouderlijk conflict
dc.subject.keywordsfamilieconflict
dc.subject.keywordscrimineel gedrag
dc.subject.courseuuSociologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record