Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKerkhoff, A.O.
dc.contributor.advisorBree, E.H. de
dc.contributor.authorKooistra, E.C.
dc.contributor.authorElshof, M.H.A.
dc.date.accessioned2013-09-19T17:02:40Z
dc.date.available2013-09-19
dc.date.available2013-09-19T17:02:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/14932
dc.description.abstractDyslexie wordt gedefinieerd als een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Vele studies hebben aangetoond dat fonologische vaardigheden een onderliggend probleem zijn bij dyslexie. Naast problemen met lezen en/of spelling blijkt uit recente studies dat er bewijs is dat bredere taalvaardigheid wordt beïnvloed bij dyslexie. Taaldomeinen zoals morfologie en/of het woordleren blijken ook te zijn aangedaan. Het doel van dit onderzoek was ten eerste om verschillen in fonologische vaardigheden tussen dyslectische en niet-dyslectische kinderen te onderzoeken. Ten tweede heeft deze studie onderzocht wat de samenhang is tussen fonologische vaardigheden en bredere taalverwerving (verledentijd-inflectie en woordleren). Een verschil in fonologische vaardigheden tussen dyslectische en niet-dyslectische kinderen werd gevonden; dyslectische kinderen beschikken over zwakkere fonologische vaardigheden. Kinderen met dyslexie hadden ook meer moeite met het correct produceren van woorden in een woordleertaak, maar presteerden hetzelfde op herhaling en identificatie van nieuwe woorden. De specifieke vaardigheid fonologisch bewustzijn blijkt, alleen bij normale lezers, een relatief grote samenhang te vertonen met het leren van nieuwe woorden. In het huidige onderzoek werd, in tegenstelling tot eerder verricht onderzoek, geen significante samenhang gevonden tussen snel benoemen en het leren van nieuwe woorden. Een andere belangrijke bevinding van dit onderzoek is dat dyslectische en niet dyslectische kinderen beiden even gevoelig lijken voor fonologische informatie bij het leren van nieuwe woorden. De groepen verschilden niet in het maken van correcte verleden tijden. Er werd (tegen de verwachting in) geen bewijs gevonden voor een correlatie tussen fonologische vaardigheden en verledentijd-inflectie. Verder onderzoek op dit gebied zal een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren en begrijpen van dyslexie en de gevolgen voor de verdere taalontwikkeling.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent935898 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDyslexie en taal: De samenhang tussen fonologische vaardigheden en bredere taalvaardigheid bij dyslectische en niet dyslectische kinderen.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsfonologische vaardigheden
dc.subject.keywordswoordleren
dc.subject.keywordsverledentijd-inflectie
dc.subject.keywordsdyslexie
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record