Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSchot, W.
dc.contributor.advisorWijnroks, L.
dc.contributor.authorPoll, A. van de
dc.contributor.authorTrommel, S.P.J.
dc.date.accessioned2013-09-10T17:02:25Z
dc.date.available2013-09-10
dc.date.available2013-09-10T17:02:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/14759
dc.description.abstractGebleken is dat gebrekkige communicatieve vaardigheden van peuters op de voorschool kunnen leiden tot moeilijkheden in de interactie met leeftijdgenootjes en dat deze moeilijkheden vervolgens kunnen leiden tot problemen in het gedrag van peuters. In huidig onderzoek is nagegaan of er een verband bestaat tussen de communicatieve vaardigheden van peuters en de passieve woordenschat en het temperamentkenmerk verlegenheid. De participanten die deelnamen aan huidig onderzoek waren 80 peuters met taal- en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 27 tot 47 maanden, die waren aangemeld bij PeuterPlus!. Deze peuters waren afkomstig van verschillende voorscholen, peuterspeelzalen en speelleergroepen in Utrecht. De communicatieve vaardigheden zijn gemeten aan de hand van de PCBOS. Om de passieve woordenschat te meten, is gebruik gemaakt van de Peabody en het temperamentkenmerk verlegenheid is gemeten aan de hand van de schaal teruggetrokken van de C-TRF. Een regressie analyse is gebruikt om na te gaan of er sprake is van een verband tussen de communicatieve vaardigheden van peuters en de passieve woordenschat en het temperamentkenmerk verlegenheid. De resultaten van de regressie analyse ondersteunen de aanname dat er een significant negatief verband bestaat tussen de communicatieve vaardigheden van peuters en het temperamentkenmerk verlegenheid. Daarnaast is gebleken dat meisjes communicatief vaardiger zijn dan jongens. De verwachting over het verband tussen de communicatieve vaardigheden van peuters en de passieve woordenschat is niet bevestigd. De resultaten van huidig onderzoek bieden kennis voor het inzetten van interventies die gericht zijn op verlegen gedrag en gebrekkige communicatieve vaardigheden bij peuters.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent230131 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHet verband tussen de communicatieve vaardigheden van peuters en de passieve woordenschat en het temperamentkenmerk verlegenheid.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPeuters, taalproblemen, gedragsproblemen, communicatieve vaardigheden, passieve woordenschat, temperamentkenmerk verlegenheid.
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record