Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBesselink, A.J.M.J.
dc.contributor.advisorSchaap, H.
dc.contributor.authorHoorn, C.M.L. van der
dc.contributor.authorKlei, J. van
dc.contributor.authorKoehof, B.A.
dc.contributor.authorNolden, D.
dc.contributor.authorNuijten, J.J.M.
dc.contributor.authorPhilips, J.
dc.contributor.authorRoeleveld, G.
dc.date.accessioned2013-09-05T17:02:50Z
dc.date.available2013-09-05
dc.date.available2013-09-05T17:02:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/14568
dc.description.abstractDit artikel is geschreven in het kader van het ProFeed-project, dat feedback op middelbare scholen onderzoekt en daarmee ook de onderwijspraktijk. Dit onderzoek is onderdeel van een groter driejarig onderzoek. In dit onderzoek hebben zeven student-onderzoekers het effect van de cursus Didactisch Coachen op een middelbare school in Midden-Nederland onderzocht. Het onderzoek is opgedeeld in twee deelonderzoeken: een kwalitatief onderzoek en een kwantitatief onderzoek. Het kwalitatieve onderdeel gaat in op het effect van de cursus op de docenten. Het kwantitatieve onderdeel onderzoekt het effect van de cursus op docenten, maar ook het effect op motivatie en toetsingsresultaten bij leerlingen. Als uitgangspunt gebruiken we de definities van Kluger en DeNisi (1996) ‘Feedback is an action taken by (an) external agent(s) to provide information regarding some aspect(s) of one's taken performance’ en Shute (2008) 'information communicated to a learner that is intended to modify his or her thinking or behaviour for the purpose of improving learning'. Uit het onderzoek komt naar voren dat de cursus geen statistisch significant effect op de motivatie en cijfers van leerlingen heeft. Uit de afgenomen interviews is naar voren gekomen dat docenten door de cursus bewuster bezig waren met feedback. De beschrijvende statistieken uit dit onderzoek tonen aan dat docenten die de cursus hadden gedaan meer resultaatgericht feedback bleken te geven, waar de controlegroep juist meer procesgerichte feedback gaf. De motivatie onder leerlingen bleef hetzelfde bij beide groepen. Cijfermatig was er wel een verschil: bij docenten die de cursus niet hadden gevolgd werden hogere toetsscores gemeten, wat verklaard kan worden door het gegeven dat deze groepen niet random verdeeld was. Het is mogelijk dat meer onzekere en onervaren docenten meer deelnamen aan de cursus. Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek kwam naar voren dat docenten tevreden zijn met de cursus en zijn er indicaties dat docenten sinds de cursus effectiever feedback geven. In het kwantitatieve onderdeel werden geen significante effecten gevonden op feedbackgedrag, leerlingenmotivatie of leerresultaten. Concluderend toont het onderzoek aan dat de cursus Didactisch Coachen een positief effect heeft op docentniveau, maar op leerlingniveau zijn er (nog) geen resultaten te onderscheiden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1462870 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDidactisch Coachen: onderzoek naar het effect van de cursus Didactisch Coachen op docenten en leerlingen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsfeedback, motivatie, didactisch coachen, toetsresultaten, leerlingen, docenten
dc.subject.courseuuLeraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record