Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKleber, R.J.
dc.contributor.advisorMooren, T.
dc.contributor.authorVisser, D.H.
dc.date.accessioned2013-08-07T17:01:07Z
dc.date.available2013-08-07
dc.date.available2013-08-07T17:01:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/13770
dc.description.abstractSAMENVATTING Gezinnen van getraumatiseerde vluchtelingen en getraumatiseerde asielzoekers vormen een kwetsbare groep, mede doordat de post traumatische stress stoornis (PTSS) van een ouder weerslag kan hebben op het gehele systeem. Het belang van een behandeling met expliciet aandacht voor de ouder-kind relatie is daarom groot. Multi-family therapie (MFT), een combinatie van systeem en groepstherapie, grijpt hier op in. Echter, tot op heden is er, ondanks positieve geluiden uit de klinische praktijk, nog weinig evidentie voor deze behandeling binnen deze populatie. Ook over de onderliggende assumptie dat de PTSS de ouder-kind interactie beïnvloed, is weinig bekend. Deze studie is een eerste stap tot vergelijkend longitudinaal onderzoek, om zo te komen tot evidence based practice voor MFT bij vluchtelingen en asielzoekers. Centraal staat de vraag hoe traumagerelateerde psychische klachten samenhangen met de ouder-kind interactie. De steekproef bestaat uit cliënten van Stichting Centrum '45. In totaal zijn er 15 ouder-kind interacties gefilmd en gescoord via de Emotional Availability Scale (EAS) tevens zijn er klachtenlijsten (HTQ en HSCL-25) afgenomen. Er bleek een negatieve correlatie te bestaan tussen algemeen psychisch welzijn en depressie enerzijds en verschillende aspecten van de ouder-kind interactie (algemene emotionele beschikbaarheid, sensitiviteit van de ouder en de mate van structureren door de ouder) anderzijds. Opvallend was dat er geen verbanden werden gevonden tussen angst of PTSS symptomen en de ouder-kind interactie. Een verklaring hiervoor is dat depressie symptomen, zoals somberheid en verminderde energie, meer leiden tot verminderd ouderschap. Klinische implicaties en mogelijkheden voor vervolgonderzoek worden gegeven. ABSTRACT Families of traumatized refugees and asylum seekers are a vulnerable group, especially because of the notion that Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) of a parent can influence the entire family system. Therefore, treatment with explicit attention for the parent-child relationship is important. Multi-family therapy (MFT), a combination of system and group therapy, acts on this. However, until now, this treatment is not covered by convincing evidence, despite of the optimism from the clinical practitioners. Additionally, also the underlying assumption that PTSD influences the parent-child interaction is not thoroughly analyzed. This study is the first step to a comparative longitudinal study to work towards evidence-based practice for MFT by refugees and asylum seekers. The central question of this study is how mental problems related to PTSD correlate with the parent-child interaction. All participants were clients of Stichting Centrum ‘45. Fifteen parent-child interactions were filmed and analyzed using the Emotional Availability Scale (EAS). Additionally, the parents’ complaints were analyzed, according to the HTQ and HSCL-25 lists. A negative correlation was found between general psychological well-being and depression on the one hand and different aspects of the parent-child interaction (general emotional availability, sensitivity of the parent and the degree of structuring by the parent) on the other hand. Remarkably, no relations with anxiety or PTSD symptoms and the parent-child interaction were found One possible explanation is that depressive symptoms, like a depressed mood and a reduced level of energy, are more likely to lead to a reduction in parenthood. Clinical implications and suggestions for future research are mentioned as well.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent899541 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van psychotrauma op het gezin - Een studie binnen een klinische populatie van gezinnen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland naar de relatie tussen traumagerelateerde klachten bij de ouder en de ouder-kind interactie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPsychotrauma
dc.subject.keywordsPTSS
dc.subject.keywordsdepressie
dc.subject.keywordsangst
dc.subject.keywordsemotional availability
dc.subject.keywordsvluchtelingen
dc.subject.keywordsasielzoekers
dc.subject.keywordsouder-kind interactie
dc.subject.keywordssysteem
dc.subject.courseuuKlinische en Gezondheidspsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record