Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorde Kleijn, R.A.M.
dc.contributor.advisorVoerman, A.
dc.contributor.authorColijn, Y.
dc.date.accessioned2013-08-07T17:00:59Z
dc.date.available2013-08-07
dc.date.available2013-08-07T17:00:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/13761
dc.description.abstractIn trainingen wordt veel gebruik gemaakt van feedback. Een specifieke vorm van feedback is kernfeedback. Kernfeedback gaat over het benoemen van iemands (kern) kwaliteiten, zoals bescheidenheid of flexibiliteit (Korthagen & Lagerwerf, 2008) en in dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van kernfeedback op emoties (positieve en negatieve). Uit de literatuur weten we dat emotie van invloed is op leren. Voor trainers is het dus interessant welke invloed hun feedback heeft op de emotie van de deelnemers aan de training. Dit onderzoek naar het effect van kernfeedback op emoties is gehouden onder HBO studenten in de leeftijd van 21 en 49 jaar. Zij hebben ieder tweemaal een trainingssessie gevolgd waarin zij per persoon een kwartier centraal stonden, waarin zij kernfeedback ontvingen. Aan de hand van de STAR® methode (criterium gericht interview) hebben zij een kwaliteit onderbouwd. Hierbij werd door de trainer inhoudelijk doorgevraagd naar deze onderbouwde kwaliteit en kregen de deelnemers feedback. In de eerste trainingssessie kregen zij van de trainer alleen kernfeedback, in de tweede trainingssessie kregen zij kernfeedback onderbouwd met gedragsfeedback. Vooraf, tijdens en na de trainingen is gemeten wat de emoties waren die de deelnemers op de verschillende momenten ervoeren. Hiervoor werd aan de deelnemers gevraagd om vooraf, tijdens en na de beide training de vragenlijsten, ontwikkeld door Pekrun (2005), in te vullen. Daarnaast werd ook een zelfontwikkeld evaluatieformulier afgenomen. De kwantitatieve uitkomsten zijn vergeleken middels een gepaarde T-test. Als conclusie op de vraag: Heeft kernfeedback in combinatie met gedragsfeedback een groter effect op de positieve emoties (toename) en/ of op de negatieve emoties (afname) van de lerende dan kernfeedback zonder gedragsfeedback? is er significant bewijs gevonden dat dit niet zo is. Kernfeedback in combinatie met gedragsfeedback heeft niet gezorgd voor een toename van de positieve emoties. Wel is er een significantie gevonden bij de negatieve emotie ‘hopelessness’. In dit onderzoek wordt er dieper ingegaan op de uitkomsten vanuit diverse perspectieven.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent778943 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEffect van kernfeedback op emoties
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPositieve pychologie, kwaliteiten, effect
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record