Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLentz, Leo
dc.contributor.authorMooij, A.L.
dc.date.accessioned2012-08-15T17:01:12Z
dc.date.available2012-08-15
dc.date.available2012-08-15T17:01:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/12856
dc.description.abstractIn dit onderzoek is geprobeerd om inzicht te krijgen in de vraag of bepaalde kindkenmerken invloed hebben op de prestaties op een kinderwebsite of de beoordeling ervan. Doordat hier nog weinig onderzoek naar is gedaan, heeft dit onderzoek zowel theoretische (aanvulling op de literatuur) als praktische waarde (welk type website past bij welk kind?). Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van de gegevens uit het onderzoek van Jochmann et al. (2012). In het gebruikersonderzoek van Jochmann et al. (2012) hebben kinderen tussen de 9 en 12 jaar oud verschillende versies van de kinderwebsite Junior Winkler Prins voorgelegd gekregen. Deze versies waren een klassieke, een speels-klassieke en een speelse image map website. De kinderen moesten op één van deze websites vijf taken uitvoeren. Hiervan zijn filmpjes gemaakt waarop de taakuitvoeringen, de uitingen tijdens de taakuitvoeringen en de muisbewegingen van de kinderen te zien zijn. Tevens zijn er statistische data verzameld over onder meer het aantal kliks, de taaktijd, succescijfers, waarderingscijfer en de benodigde hulp. Met behulp van deze gegevens is een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er is hierbij gekeken naar de 81 kinderen die zonder zoekmachine hebben genavigeerd. In het kwantitatieve onderzoek is gekeken in hoeverre de prestaties en de beoordelingen per websitetype verschillen en wat de invloed van geslacht, leeftijd, school en internetervaring hierop is. Met de kwalitatieve analyse is vervolgens gekeken naar de kenmerken van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de drie kinderwebsites. Uit het kwantitatieve onderzoeksgedeelte is naar voren gekomen dat er verschillen zijn tussen de prestaties op de verschillende websites. Deze verschillen zijn gebonden aan de verschillende taken. Bij één taak waren kinderen succesvoller op de speels-klassieke website dan op de speelse image map website. Bij twee andere taken waren kinderen het minst succesvol op de klassieke website. Ook op de beoordeling van de websites is een verschil gevonden. De pragmatische kwaliteit van de speels-klassieke website wordt positiever beoordeeld dan die van de speelse image map. Vervolgens is gekeken of geslacht, leeftijd, school en internetervaring invloed hadden op de prestaties op of de beoordeling van een kinderwebsite. Al deze kindkenmerken bleken invloed te hebben op de prestaties of de beoordeling. Deze invloed was echter vaak lokaal, waardoor het moeilijk was om algemene conclusies te trekken. Wel bleek dat enkele verschillen op geslacht te verklaren waren door game-ervaring, waarbij jongens doorgaan meer ervaring hebben dan meisjes. In het kwalitatieve onderzoeksgedeelte is duidelijk geworden dat dit verschil in game-ervaring een belangrijk gevolg heeft voor de werkwijze van kinderen. Kinderen met weinig ervaring (vooral meisjes) werken namelijk vaak door eerst te denken en dan pas te doen. Kinderen die veel ervaring hebben (vooral jongens) werken juist door trial and error. Het trial and error-gedrag wordt alleen ‘uitgelokt’ als de kinderen niet precies weten waar ze heen moeten. Als de menubalklabels worden voorzien van afbeeldingen (zoals op de speels-klassieke website), wordt het tekstbegrip van de kinderen vergemakkelijkt en hebben de succesvolle kinderen geen trial and error meer nodig. De minder succesvolle kinderen hebben juist wel trial and error nodig, omdat ze de menubalklabels niet goed kunnen inschatten. Verder bleek uit het kwalitatieve onderzoek dat succesvolle kinderen doorgaans de menubalklabels goed kunnen inschatten. Ze weten welke informatie onder welke labels staat. Daarnaast kunnen ze de taak goed voor ogen houden, waardoor ze minder snel van het ideaalpad afwijken. Als ze toch afdwalen, weten de succesvolle kinderen snel dat ze fout zitten en herstellen ze zich direct. De minder succesvolle kinderen hebben juist moeite om de menubalklabels in te schatten en missen regelmatig de inhoudelijke kennis om dit te kunnen. Ook verliezen ze de taak snel uit het oog en dwalen daardoor van het ideaalpad af. En ander probleem was dat sommige kinderen van tevoren al een antwoord in hun hoofd hadden en dan niet meer open stonden voor (correcte) alternatieven.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1907563 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWelk type kinderwebsite past bij welk kind?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordskinderwebsites, jongens versus meisjes, pragmatische kwaliteit website, hedonische kwaliteit website, klassieke website, speels-klassieke website, speelse image map website
dc.subject.courseuuCommunicatiestudies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record