Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorGrimmelikhuijsen, S.G.
dc.contributor.authorMichel, H.L.
dc.date.accessioned2013-03-12T18:04:11Z
dc.date.available2013-03-12
dc.date.available2013-03-12T18:04:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/12751
dc.description.abstractDe afgelopen jaren is er steeds maar aandacht gekomen voor de tegenstellingen tussen managers en professionals. Managers worden ervan beschuldigd teveel bezig te zijn met procedures en structuren en hiermee de professionals op de werkvloer te beklemmen, te demotiveren en te degraderen. De professionals klagen te worden aangetast in hun professionele autonomie. Managers claimen echter dat deze maatregelen noodzakelijk zijn in de veranderende maatschappij, een maatschappij die van hun eist maatregelen te nemen om de economische efficiëntie te verbeteren. De zorg is een van de gebieden waar dit probleem speelt. Er worden echter manieren bedacht om te proberen de tegenstellingen tussen managers en professionals en het daarbij horende spanningsveld tussen economische efficiëntie en professionele autonomie op te lossen. Een voorbeeld van een dergelijke manier is de manager en professional te laten samenwerken. Dit gebeurt op tal van manieren, de een succesvoller dan de ander. In dit onderzoek lag de focus op de samenwerking tussen publieke managers en professionals in de zorg. Hierbij werd gekeken in hoeverre deze samenwerking invloed heeft op het spanningsveld tussen economische efficiëntie en professionele autonomie. Om dit te onderzoeken is een casus genomen. Deze casus speelt zich af in Ziekenhuis Gelderse Vallei waar managers en professionals op twee verschillende manieren samenwerken. Het onderzoek is uitgevoerd door binnen deze twee samenwerkingsvormen interviews met verschillende betrokkenen te houden. Hierbij zijn beide groepen ondervraagd naar het beeld dat zij hebben over hun professie, samenwerken en de effecten van samenwerken. Hieruit kwamen verschillende interessante conclusies. Samenwerken blijkt voor dialoog en begrip tussen de manager en de professional te zorgen. Het is niet gelijk te zeggen dat een samenwerking waarbij zij elkaar veel nodig hebben in de dagelijkse gang van zaken beter is of dat een samenwerking waar dit juist niet het geval is een positiever effect lijkt te hebben, aangezien beiden argumenten voor en tegen hebben. Het slagen van de samenwerking lijkt meer van de beschikbare tijd en onderlinge dynamiek af te hangen dan van de precieze vorm waarin de samenwerking plaatsvindt. Verschillende persoonlijkheden zorgen voor machtsstrijd en het afbakenen van territoria binnen de samenwerking. Het is belangrijk dit zo minimaal te houden door gezamenlijk belang te erkennen en met elkaar te overleggen, waarbij tegenstellingen en kloven besproken en overbrugd kunnen worden. In dit onderzoek komen verschillende factoren naar voren die invloed lijken te hebben op een succesvolle samenwerking. Met deze factoren in acht genomen en goed uitgevoerd kan er een samenwerking ontstaan die positieve effecten heeft op de relatie tussen managers en professionals en daarmee ook op het functioneren van de organisatie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent677476 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVerschillen tussen managers en professionals: samenwerken als oplossing?
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsmanagers, professionals, samenwerken, verschillen, tegenstellingen, professionele autonomie, zorg
dc.subject.courseuuBestuurs- en organisatiewetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record