Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVölker, B.G.M.
dc.contributor.authorVissers, L.
dc.date.accessioned2012-12-20T18:00:58Z
dc.date.available2012-12-20
dc.date.available2012-12-20T18:00:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/12319
dc.description.abstractStichting Move stelt zich ten doel om met haar sportief maatschappelijke projecten de maatschappelijke blik van studenten en kinderen te verbreden en de persoonlijke kansen van beide groepen in de samenleving te vergroten. Om deze doelen te bereiken hoopt de stichting dat haar projecten een maatschappelijke meerwaarde opleveren voor de studenten en kinderen die hierin participeren. Tevens wil Stichting Move bijdragen aan de sociale cohesie en de leefbaarheid van de wijk waarin de projecten plaatsvinden. Door de ontwikkeling van vier vragenlijsten zijn de verscheidene concepten van maatschappelijke meerwaarde van de projecten bij de studenten en kinderen gemeten en wordt de doelbereiking van Stichting Move getoetst. Deze metingen zijn ook uitgevoerd bij een controlegroep bestaande uit studenten en een controlegroep bestaande uit kinderen die geen project doorlopen hebben. In de analyses is het effect van deelname aan een project op de verscheidene concepten van de maatschappelijke meerwaarde gemeten. Participatie in de projecten van Stichting Move blijkt bij kinderen niet tot meer verruiming van de maatschappelijke blik en grotere persoonlijke kansen in de samenleving te leiden ten opzichte van kinderen die niet geparticipeerd hebben in de projecten. Deelname aan de projecten door kinderen levert dus geen maatschappelijke meerwaarde op. Daarentegen ontwikkelen studenten die hebben deelgenomen aan een project wel meer verruiming van hun maatschappelijke blik. Maar hun persoonlijke kansen in de samenleving lijken niet groter te zijn dan die van studenten uit de controlegroep. Ook zijn de mogelijke effecten van cultureel kapitaal en geslacht op maatschappelijke inzet en participatie in projecten van Stichting Move getoetst om meer inzicht in de achtergrond van de deelnemers te creëren. Zowel geslacht als cultureel kapitaal blijken geen effect te hebben. Een voor- en een nameting van de maatschappelijke meerwaarde van de projecten en een grotere steekproef zijn van belang voor vervolgonderzoek en een betere effectmeting van het beleid van Stichting Move. Daarnaast is een structureel samenwerkingsverband tussen de samenwerkingspartners noodzakelijk voor een bijdrage aan de sociale cohesie in de wijk. Tenslotte kan er door vooraf aan een project een kleinschalige probleemanalyse van de wijk uit te voeren op een betere manier bijgedragen worden aan de leefbaarheid van de wijken waarin de projecten plaatsvinden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent538469 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWerken aan maatschappelijke meerwaarde - Een onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van de sportief maatschappelijke projecten van Stichting
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsMaatschappelijke meerwaarde, Stichting Move, sociale cohesie, leefbaarheid, lokaal beleid
dc.subject.courseuuVraagstukken van beleid en organisatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record