Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSteenbergen, E.F. van
dc.contributor.advisorReijseger, G.
dc.contributor.authorMostert, L.M.
dc.date.accessioned2012-08-14T17:01:34Z
dc.date.available2012-08-14
dc.date.available2012-08-14T17:01:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/12311
dc.description.abstractDoel - De doelstelling voor dit onderzoek is, te bepalen welke werkgerelateerde- en persoonlijke energiebronnen positief samenhangen met bevlogenheid binnen Het Nieuwe Werken (HNW). Opzet/methode - Een online enquête is afgenomen onder 119 medewerkers van een onafhankelijke dienstverlener in Nederland. In dezelfde periode hebben elf ongestructureerde interviews met voorlopers van HNW plaatsgevonden, ten behoeve van het verkrijgen van een eenduidige definitie van HNW. Bevindingen - Middels regressieanalyse is aangetoond dat de werkgerelateerde energiebron ontplooiings-mogelijkheden en de persoonlijke energiebronnen psychologisch kapitaal, beheersingsoriëntatie en assertiviteit een significante positieve samenhang met bevlogenheid hebben. De persoonlijke energiebron “grenzen stellen tussen werk en privé” bleek significant van invloed te zijn op de mate waarin de werkgerela-teerde energiebron “feedback” met bevlogenheid samenhangt. Originaliteit - In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van het Job Demands-Resources (JD-R) model, dat nog niet eerder getoetst in de context van HNW.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent2207573 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleNieuw Licht op Het Nieuwe Werken: Welke Energiebronnen leiden tot Bevlogenheid?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsHet Nieuwe Werken, Bevlogenheid, Job Demands-Resources model, werkgerelateerde energiebronnen, persoonlijke energiebronnen.
dc.subject.courseuuArbeids- en organisatiepsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record