Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKolkman, M.
dc.contributor.advisorKroesbergen, E.
dc.contributor.authorDortant, A.F.M.
dc.date.accessioned2012-12-03T18:01:33Z
dc.date.available2012-12-03
dc.date.available2012-12-03T18:01:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/12212
dc.description.abstractDit onderzoek focust op de relatie tussen de Number Sense-systemen het ‘approximate number system’ (het ANS), ‘het symbolic number system’ (het SNS) en mapping bij basisschoolleerlingen. Ook is de relatie tussen deze systemen en automatiseringsvaardigheden onderzocht. De verwachting was dat er een verband bestond tussen alle afzonderlijke NS-systemen. Eveneens werd een positief verband verwacht tussen het ANS en ‘eenvoudige’/ ‘complexe automatisering’ en het SNS en ‘complexe automatisering’. Een zelfde verband werd verwacht tussen mapping en ‘eenvoudige’/ ‘complexe automatisering’. Methode De NS-systemen en automatiseringsvaardigheden van leerlingen uit groep zeven / acht (N = 88) zijn gemeten met respectievelijk numerieke laptoptaken en rijscores van de Tempo Test Rekenen. De hypotheses zijn getest middels een correlatieanalyse tussen de verschillende variabelen. De bevonden samenhang is gecontroleerd voor de andere variabelen. Resultaten Er bleek een positieve correlatie tussen het ANS en het SNS als wel tussen het ANS en mapping. Eveneens bleken positieve correlaties tussen mapping en automatiseringsvaardigheden. Dit gold voor zowel ‘eenvoudige’ als voor ‘complexe automatisering’. Conclusie Het ANS is het enige systeem dat samenhangt met de andere NS-systemen. Hiermee is het theoretisch kader van Dehaene nader onderbouwd. Mapping is het enige NS-systeem dat samenhangt met automatiseringsvaardigheden. Longitudinaal, grootschaliger en gedifferentieerder onderzoek kan deze theoretische onderbouwingen verder uitwerken. Eveneens kan vervolgonderzoek zich richten op instrumentontwikkeling en zicht bieden op interventies om automatiseringsvaardigheden te bevorderen. Dit kan mogelijk via verbetering van de NS-systemen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent464319 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOpbouw Number Sense en Samenhang met Automatiseringsvaardigheden van Leerlingen uit Groep Zeven / Acht
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsNumber Sense
dc.subject.keywordskinderen
dc.subject.keywordsautomatiseringsvaardigheden
dc.subject.keywordsrekenniveau.
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record