Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWaardenburg, M.
dc.contributor.authorBos, L.M.
dc.date.accessioned2012-11-27T18:00:43Z
dc.date.available2012-11-27
dc.date.available2012-11-27T18:00:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/12181
dc.description.abstractAchtergrond Op lokaal niveau is steeds vaker een trend van de terugtredende overheid waarneembaar. Door deze terugtredende overheid verschuiven meer taken naar het maatschappelijk middenveld, waartoe ook sportverenigingen behoren. Naast deze terugtrekkende beweging van de overheid, komt het steeds vaker voor dat nieuwe gemeenten ontstaan uit gemeentelijke herindelingen. Dit onderzoek is een casestudy binnen de gemeente Zuidplas, waarin onderzocht wordt op welke manier deze ontwikkelingen van invloed is op de relatie tussen sportverenigingen en gemeenten. Hierbij wordt gewerkt met de onderzoeksvraag: “Welke betekenissen geven bestuurders van sportverenigingen in de gemeente Zuidplas aan de relatie met de gemeente en waar worden deze betekenissen door beïnvloed?” Methode Om bovenstaande vraag te beantwoorden is gezocht naar relevante literatuur over dit onderwerp. Daarnaast zijn interviews gehouden met bestuurders van sportverenigingen uit de gemeente Zuidplas en zijn observaties gehouden bij een aantal overleggen tussen de gemeente Zuidplas en sportverenigingen. De selectie van de respondenten is gebaseerd op een aantal criteria die van belang zijn in dit onderzoek. Zo is gezorgd voor een evenwichtige verdeling tussen binnen- en buitensportverenigingen en is gezorgd voor vertegenwoordiging uit alle dorpen binnen de gemeente. Op deze manier kunnen verschillen tussen binnen- en buitensport herkend worden en kan ontdekt worden of er verschillen bestaan tussen de oude gemeenten van voor de herindeling. Resultaten De betekenissen die de respondenten aan de relatie met de gemeente geven, onderscheiden drie aspecten: de rollen van de betrokkenen, de gemeentelijke herindeling en de relatie zelf, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de organisatorische en inhoudelijke relatie. Men ziet verschillende rollen voor de gemeente, maar vindt vooral dat de gemeente ervoor moet zorgen dat sporten in de gemeente mogelijk is, terwijl men voor verenigingen naast het aanbieden van hun sport ook een maatschappelijke functie ziet. De gemeentelijke herindeling heeft voor de respondenten voor een aantal veranderingen gezorgd binnen hun relatie met de gemeente en dan met name met betrekking tot de kwantiteit van het contact. Betreffende de organisatorische kant van de relatie laten de resultaten zien dat verenigingen vaak het initiatief hebben bij contact met de gemeente en dat deze contacten voornamelijk uit een bepaalde noodzaak gezocht worden. Anderzijds zoekt de gemeente ook contact indien zij dat nodig acht. De inhoudelijke relatie wordt gekenmerkt door positieve geluiden over de sociale kant van de relatie, terwijl negatieve geluiden overheersen betreffende de zakelijke kant. Dit wordt volgens de respondenten voornamelijk veroorzaakt door onduidelijkheid die er heerst over de betreffende onderwerpen. Conclusie De bestuurders vinden de relatie met de gemeente in principe goed, maar geven aan dat deze zeker niet perfect is. Er zijn grote verschillen waarneembaar tussen de binnensportverenigingen, waarmee nauwelijks contact is, en de buitensportverenigingen, waarmee regelmatig overleg plaatsvindt. Ook in de verdere beleving van de relatie zijn deze verschillen te merken, aangezien de buitensportverenigingen meer zicht hebben op het handelen van de gemeente dan de binnensportverenigingen. De betekenissen die aan deze relatie gegeven worden, worden daarbij voornamelijk beïnvloed door de gemeentelijke herindeling. Waar ook een invloed van een terugtredende overheid werd verwacht, blijkt deze niet aanwezig te zijn, omdat deze terugtrekkende beweging nauwelijks wordt waargenomen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1021716 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleConfrontatie of coöperatie? Een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die sportverenigingen geven aan de relatie met de gemeente.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsInter-organisatorische relaties
dc.subject.keywordssportverenigingen
dc.subject.keywordsgemeentelijke overheid
dc.subject.keywordsbetekenisgeving
dc.subject.keywordssport
dc.subject.keywordsgemeentelijke herindeling
dc.subject.keywordsterugtredende overheid
dc.subject.courseuuSportbeleid en sportmanagement


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record