Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorMorbitzer, D.
dc.contributor.advisorPass, J.A.
dc.contributor.authorRijbroek, M.M.L. van
dc.date.accessioned2012-11-21T18:01:00Z
dc.date.available2012-11-21
dc.date.available2012-11-21T18:01:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/12160
dc.description.abstractKwaliteit, formaliteit of realiteit?! De in 2010 aangenomen wet veiligheidsregio’s verplicht in artikel 23 van die wet dat veiligheidsregio’s een kwali-teitszorgsysteem dienen te hanteren. Door wettekst ‘Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert een kwaliteits-zorgsysteem’ komt dit naar voren. Een veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling die is ingesteld omdat het wenselijk is om brandweer-zorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing maar ook de geneeskundige hulpverlening op regionaal niveau ( be-stuurlijk en operationeel) te integreren (wvr, 2010). Be-langrijk daarbij is dat de lokale verankering wordt be-houden. Om zoals de wet het beschrijft ‘een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren’ (Wvr, 2010), door deze gecoördineerde voorbereiding. Maar hoe staat het nou gesteld in de praktijk met die kwaliteitszorgsystemen? Dat is de summiere vraag die eigenlijk beantwoord kan woorden door het onderzoek.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent921396 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleKwaliteit,.. formaliteit of realiteit? - De invulling van kwaliteitszorgsystemen binnen de veiligheidsregio’s in Nederland belicht
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKwaliteitszorg, Crisismanagement, veiligheidsregio
dc.subject.courseuuVraagstukken van beleid en organisatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record