Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorv. Bottenburg, M.
dc.contributor.authorEsch, D.A.W.J. van
dc.date.accessioned2012-11-20T18:02:08Z
dc.date.available2012-11-20
dc.date.available2012-11-20T18:02:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/12073
dc.description.abstractIn dit onderzoek wordt in beeld gebracht hoe een goed samengesteld bestuur van een sportbond tot stand komt en welke invloed een ‘externe bestuurder’ daar op heeft. Externe bestuurders zijn bestuurders van sportbonden welke geen ervaringen hadden in de desbetreffende sport voordat ze toetraden tot het bestuur. Ze hebben kennis en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven of het openbaar bestuur. De informatie in dit onderzoek is verkregen aan de hand van diepte-interviews bij vier verschillende sportbonden en bestudering van vacatures van de sportbestuurdersdatabase van Sport & Zaken. Sportbonden en haar besturen staan voor veel uitdagingen. Er wordt veel van ze gevraagd en ze leven in een dynamische en snel veranderde omgeving. Dit vraagt veel van de bestuurders van de sportbonden. Hierdoor is de kwaliteit van besturen erg belangrijk. Sport & Zaken wil, door de inzet van bestuurders uit het bedrijfsleven en openbaar bestuur in besturen van sportbonden, de sportbonden versterken en de kwaliteit van besturen verbeteren. Door dit onderzoek wordt in beeld gebracht of de inzet van deze bestuurders daadwerkelijk als meerwaarde wordt ontvangen door de betrokkenen. Maar ook wat eventuele valkuilen zijn en welke kenmerken een goede bestuurder en een goed bestuur van een sportbond heeft. Door externe bestuurders, andere bestuurders en directeuren van de sportbonden te interviewen is de informatie verzameld voor dit onderzoek. De is vervolgens geanalyseerd op basis van de betekenisgeving van Weick. Uit de resultaten en deze analyse is gebleken dat het proces om tot een bestuur te komen erg belangrijk is voor het uiteindelijke functioneren. Door na te denken welke competenties een bestuurder nodig heeft en hoe verschillende bestuurders elkaar kunnen aanvullen kan een goed team ontstaan. Een externe bestuurder kan daarin een goede rol spelen. Zo kan een bestuurder kennis en ervaring inbrengen welke niet te vinden is in het eigen netwerk van de sportbond. Ook de ‘frisse blik’ van een externe bestuurder is van groot belang om te komen tot nieuwe ideeën, hebben van inhoudelijke discussies en het nemen van vernieuwende besluiten. Dit leidt tot de aanbeveling voor bonden om een profiel van een ideaal bestuur op te stellen en hierbij na te denken welke kenmerken belangrijk zijn voor de sportbond. Sport & Zaken en NOC*NSF kunnen hierbij ondersteunen door handvaten te bieden bij dit proces. Bij het invullen van dit bestuur dient men verder te kijken dan het eigen netwerk om zo ook externe bestuurders te betrekken in het bestuur. Ook hierbij kan Sport & Zaken met haar sportbestuurdersdatabase ondersteuning bieden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent319488 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titleExterne sportbestuurders
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordssport, bestuur, diversiteit, bedrijfsleven, kwaliteit, sportbonden
dc.subject.courseuuSportbeleid en sportmanagement


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record