Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorvan Esch, Femke
dc.contributor.authorMaris, M.J.A.D.
dc.date.accessioned2012-11-20T18:01:43Z
dc.date.available2012-11-20
dc.date.available2012-11-20T18:01:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/12031
dc.description.abstractGrenzenoverschrijdende financiële markten vragen om grenzenoverschrijdend financieel toezicht. Er wordt een groot belang aan spoedige compliance, het voldoen aan gezamenlijk overeengekomen financiële regelgeving, gehecht. Hiervoor is de procedure van totstandkoming en toepassing geoptimaliseerd middels de zogenaamde Lamfalussy-procedure, zodat zo min mogelijk compliance in de weg staat. In dit onderzoek wordt gezocht naar hoe toch non-compliance voor kan komen in deze situatie. De theorie van Chayes & Chayes sluit hier op aan, zodat de opvattingen qua invloed uit hun managerialism getest zijn. Hierin komen enkele bepalende factoren naar voren, zijnde de mate van transparantie, ambiguïteit en beschikbare tijd, die compliance zouden moeten beïnvloeden. Dit is gemeten aan de hand van drie confrontaties tussen twee cases die allemaal de Lamfalussy-procedure volledig doorlopen hebben. Daarnaast is onderzoek gedaan naar verscheidene combinaties van invloedsfactoren. Op deze wijze is uiteindelijk een antwoord gegeven op de vraag naar waar en waarom (non-)compliance voor kan komen, zelfs onder de meest gunstige omstandigheden. Uiteindelijk is geconcludeerd dat er bij een hogere transparantie meer compliance voorkomt, maar dat het lastig is met zekerheid te stellen dat het hierin gaat om een causaal verband. Hetzelfde geldt voor de mate van ambiguïteit, die indien kleiner een hogere mate van compliance laat zien. Ook dit is waarneembaar in de gemeten mate van compliance, echter is ook hierbij het causaal verband nauwelijks te bewijzen. Bij de factor tijd tenslotte is de hypothese geabstraheerd uit de theorie van Chayes & Chayes, zijnde meer beschikbare tijd leidt tot een hogere mate van compliance, niet te bevestigen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1450398 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleCompliance in financieel toezicht
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsCompliance
dc.subject.keywordsFinancieel toezicht
dc.subject.keywordsCESR
dc.subject.keywordsESMA
dc.subject.keywordsChayes & Chayes
dc.subject.keywordsmanagerialism
dc.subject.keywordsLamfalussy
dc.subject.keywordsReview panel
dc.subject.courseuuBestuur en Beleid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record