Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBoelen, P.
dc.contributor.authorGeorg, W.
dc.date.accessioned2012-10-02T17:00:49Z
dc.date.available2012-10-02
dc.date.available2012-10-02T17:00:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/11739
dc.description.abstractOvergeneral autobiographical memories (OGM’s) zijn karakteristiek voor mensen met een depressieve stoornis. Deze mensen hebben ook meer moeite om specifieke voorstellingen te maken van gebeurtenissen in de toekomst en beide fenomenen komen ook voorbij gezonde mensen. Het doel van de huidige studie is om de eerder gevonden relaties tussen OGM, gegeneraliseerde toekomstvoorspellingen en depressie bij een niet-klinische populatie (199 studenten) te onderzoeken. Daarnaast wordt er met behulp van een multiple mediatieanalyse onderzocht of experiëntiële vermijding, een affectregulatiestrategie, en negatieve probleemoriëntatie, waarvan bij depressie sprake is, samen een belangrijk deel van het verband tussen OGM en gegeneraliseerd toekomstvoorspellingen enerzijds en depressiviteit anderzijds kunnen verklaren. Dit onderzoek is vernieuwend omdat er met nieuwe meetinstrumenten, de Sentence Completion for Events from the Past Test (SCEPT) and the Sentence Completion for Events in the Future Test (SCEFT), is gekeken naar deze vraagstellingen. Er is ook gekeken naar de psychometrische kwaliteiten van deze vragenlijsten. De onderzoeksresultaten bevestigen het verband tussen OGM en gegeneraliseerde toekomstvoorspellingen en tussen OGM, gegeneraliseerde toekomstvoorspellingen en experiëntiële vermijding. Een samenhang met negatieve probleemoriëntatie en een mediërende rol van experiëntiële vermijding en negatieve probleemoriëntatie wordt echter niet gevonden. Deze uitkomsten zijn onverwacht en zijn voornamelijk te verklaren door tekortkomingen van de vragenlijsten. De SCEPT is een beter meetinstrument dan de SCEFT-NL, maar bij beide tests is verbetering op itemniveau nodig.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent387035 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleGegeneraliseerde herinneringen en toekomstvoorspellingen in relatie tot depressieve symptomen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDepressie - geheugen
dc.subject.courseuuKlinische en Gezondheidspsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record