Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLiem, Pretty
dc.contributor.advisorDa Roit, Barbara
dc.contributor.authorRidder, A.D.
dc.date.accessioned2012-08-13T17:01:07Z
dc.date.available2012-08-13
dc.date.available2012-08-13T17:01:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/11612
dc.description.abstractDit onderzoek is uitgevoerd onder honours-studenten, waarbij is nagegaan welke beeldvorming zij hebben over de Rabobank en in hoeverre zij gemotiveerd zijn om daar een stage te lopen. Tevens is getracht een vergelijking te maken tussen honours-studenten met verschillende studierichtingen. Het theoretisch kader is opgebouwd uit verschillende theorieën, te beginnen met theorieën op het gebied van organisatiestructuur en HR-beleid. Hierbij wordt tevens dieper ingegaan op het wervingsproces en stages. Tot slot worden psychologische theorieën aangereikt die inzicht geven in het ontstaan en de invloed van beeldvorming over een organisatie, maar ook inzicht geven in de motivaties die een rol kunnen spelen in het kiezen voor een bepaalde organisatie. Voor het achterhalen van de denkbeelden en motivatiefactoren van de honours-studenten is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de doelgroep een veelomvattend en gevarieerd beeld heeft over de Rabobank dat veelal positief is. Het blijkt echter dat een aantal kenmerken en mogelijkheden van de Rabobank nog onbekend is onder de doelgroep. De beleidsaanbevelingen zijn dan ook gericht op recruitment evenementen waarbij geadviseerd wordt meer aandacht te vestigen op de deze naar voren gekomen punten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1017421 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleStage als interventie voor de krapper wordende arbeidsmarkt
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsImago
dc.subject.keywordsreputatie
dc.subject.keywordsorganisatie
dc.subject.keywordsstage
dc.subject.keywordsbeeldvorming
dc.subject.keywordsmotivatie
dc.subject.courseuuArbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record