Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJukema, J.S.
dc.contributor.authorLou, H.P.
dc.date.accessioned2012-07-31T17:01:40Z
dc.date.available2012-07-31
dc.date.available2012-07-31T17:01:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/11316
dc.description.abstractInleiding: Verpleeghuisbewoners zijn kwetsbaar en lopen gevaar als uniek persoon gekwetst te worden. Door te verplegen vanuit een persoongerichte visie op zorg zoals bewarende zorg kan kwetsing van uniciteit voorkomen. Dilemma’s maken onderdeel uit van zorg en zijn situaties waarin keuzes gemaakt moeten worden tussen opties met tegenstrijdige waarden. Het is onbekend welke dilemma’s verzorgenden in dagelijkse zorg ervaren en op welke wijze zij hiermee omgaan. Doel en onderzoeksvraag: Doel van deze studie is dilemma’s in dagelijkse zorg vanuit perspectief van verzorgenden te beschrijven. Deze studie geeft antwoord op de onderzoeksvraag: Welke dilemma’s ervaren verzorgenden in het bieden van bewarende zorg aan somatische verpleeghuisbewoners en hoe gaan verzorgenden hiermee om? Methode: In de periode van april t/m juni 2012 werd een generiek kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Data werd verzameld middels drie open focusgroepdiscussies van anderhalf uur. Dataverzameling en data-analyse wisselden elkaar af. Data-analyse volgde de stappen open, axiale en selectieve codering. Resultaten: Zes verzorgenden hebben deelgenomen aan de studie. In de zorg aan unieke somatische verpleeghuisbewoners ervaren verzorgenden dilemma’s bij het verlenen van goede concrete dagelijkse zorg en in het organiseren van zorg aan meerdere bewoners. De wijze waarop verzorgenden omgaan met dilemma’s resulteert in de keuzes die zij maken. Verzorgenden gebruiken de strategieën onderhandelen en overtuigen, keuzes overnemen en uitleggen en risico’s accepteren. Conclusie: Voor de verpleegkundige praktijk geeft deze studie inzicht in dilemma’s in goede dagelijkse zorg en toont dat dilemma’s onderdeel uitmaken van goede zorg. Aanbevelingen: Om goede dagelijkse zorg te verbeteren kan vervolgonderzoek gericht zijn op de wijze waarop verzorgenden ondersteund kunnen worden in het maken van goede keuzes in dilemma’s. Om de visie bewarende zorg te verstevigen is vervolgonderzoek bij verpleeghuisbewoners gewenst om te toetsen wat effecten zijn van dilemma’s in dagelijkse zorg.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent277085 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDilemma's in bewarende zorg: ervaringen van verzorgenden in het verpleeghuis
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTrefwoorden: Bewarende zorg, dagelijkse zorg, dilemma´s, verzorgenden, verpleeghuis. Keywords: Preservative care, daily care, dilemmas, nurses, nursing home.
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record