Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorFlorisson, D.C.A.
dc.contributor.advisorWijnroks, A.
dc.contributor.authorHeij, M.C.
dc.contributor.authorSchaapman, M.
dc.date.accessioned2012-07-27T17:01:22Z
dc.date.available2012-07-27
dc.date.available2012-07-27T17:01:22Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/11084
dc.description.abstractAchtergrond: Het executief functioneren is gerelateerd aan de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met een normaal ontwikkelingsverloop. Inhibitie en werkgeheugen lijken van invloed op het vermogen een sociale situatie correct te interpreteren en om emotionele gezichtsexpressies te kunnen beoordelen. Het is echter onbekend hoe deze relatie eruit ziet bij kinderen met een verstandelijke beperking. Methode: Het onderzoek is hypothesetoetsend en kwantitatief van aard en er worden positieve relaties verwacht. Aan het onderzoek hebben 49 kinderen met een licht verstandelijke beperking tussen de 9 en 13 jaar deelgenomen, afkomstig van vijf Nederlandse ZMLK-scholen. Inhibitie, werkgeheugen, het interpreteren van sociale situaties en emotionele gezichtsexpressies zijn respectievelijk gemeten met de Flanker taak, de dot matrix, de sociale interpretatie test en de emotionele gezichtsexpressie test. Resultaten: Positieve relaties werden gevonden tussen alle vier de variabelen, inhibitie en werkgeheugen en het interpreteren van sociale situaties en het beoordelen van emotionele gezichtsexpressies. De relatie tussen inhibitie en het interpreteren van sociale situaties wordt gemedieerd door werkgeheugen en inhibitie blijkt een mediatie effect te hebben op de relatie tussen werkgeheugen en het beoordelen van emotionele gezichtsexpressies. Conclusie: Bij kinderen met een licht verstandelijke beperking is een goed inhibitievermogen en werkgeheugen van belang voor het kunnen interpreteren van sociale situaties en het beoordelen van emotionele gezichtsexpressies. Een training van het executief functioneren zou bij kunnen dragen aan deze vaardigheden. Het is wenselijk in toekomstig onderzoek andere aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve functies te betrekken, als ook een bredere reeks aan mate van verstandelijke beperking en leeftijden mee te nemen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent3050163 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe relatie tussen executief functioneren en de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met een licht verstandelijke beperking. Een onderzoek naar de relatie tussen inhibitie en werkgeheugen en het interpreteren van sociale situaties en het beoordelen van emotionele gezichtsexpressies
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsInhibitie, werkgeheugen, sociale situaties, emotionele gezichtsexpressies, kinderen, licht verstandelijke beperking
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record