Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorRuys, E.
dc.contributor.authorKekic, S.
dc.date.accessioned2012-06-05T17:00:44Z
dc.date.available2012-06-05
dc.date.available2012-06-05T17:00:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/10485
dc.description.abstractDe studie naar codewisseling op het internet is nog vrij jong. Toch is er onder meer onderzoek gedaan naar taalkeuze en codewisseling op Duitse diasporawebsites (Androutsopoulos, 2007). Verder is er ook onderzoek gedaan naar functies van codewisseling op het internet (Gass 2008, Nortier & Dorleijn, 2007). Nortier en Dorleijn hebben onderzocht wat verschillende functies van codewisselen zeggen over de sociolinguïstische positie van twee minderheidsgroepen in Nederland: de Marokkaanse en Turkse. Uit hun onderzoek concludeerden zij dat codewisselingen door Turken voornamelijk een communicatieve functie hadden. Codewisselingen door Marokkanen hadden voornamelijk een symbolische functie. De reden dat de Turkse codewisselingen voornamelijk communicatief waren, kwam volgens hen omdat de Turkse gemeenschap hecht en naar binnen gekeerd is. De reden dat de Marokkaanse codewisselingen voornamelijk symbolische waren kwam omdat de Marokkaanse gemeenschap transparant en naar buiten gekeerd is. In dit onderzoek zal dieper in worden gegaan op het onderzoek van Dorleijn en Nortier, door middel van het uitvoeren van een soortgelijk onderzoek, waarbij codewisselingen op diasporafora geanalyseerd worden. Hierbij is gekeken naar diasporafora waar Bosniërs, en dan met name jongeren, op actief zijn. De data werden geanalyseerd op symbolische, instrumentele en communicatieve functies. De onderzoeksvraag die werd gesteld luidde als volgt: Wat zegt het codewisselen op internet door Bosniërs over de sociolinguïstische situatie van de Bosnische gemeenschap? Informatie over de gemeenschap in Nederland impliceerde dat de gemeenschap naar buiten is gekeerd en transparant is. De verwachting was dan de functie van de codewisselingen voornamelijk symbolisch zou zijn. Het codewisselen door Bosniërs had echter voornamelijk instrumentele en communicatieve functies. Het codewisselen op internet door Bosniërs impliceerde dus dat de gemeenschap een hechte en naar binnen gekeerde gemeenschap is. Verschillende redenen konden worden gegeven voor het niet overeenkomen van de resultaten met de hypothese. Zij waren onder meer: verschillen in gehanteerde opvattingen over wat onder een transparante en een naar binnen gekeerde gemeenschap kan worden verstaan; een verschil in interpretatie van wat onder de verschillende functies kan worden verstaan; het ontbreken van instrumentele functies bij het onderzoek van Nortier en Dorleijn; de hoeveelheid geanalyseerde data en verschillen tussen de Marokkaanse, Turkse en Bosnische gemeenschap. Mogelijk vervolgonderzoek kan zich richten op andere nieuwere etnische groepen en deze vergelijken met de Bosnische. Verder dient er ook meer onderzoek gedaan te worden naar de sociolinguïstische positie van de Bosnische gemeenschap. In Hoofdstuk 2 zal het theoretisch kader worden besproken. In dit hoofdstuk komt het fenomeen codewisselen aan bod, wordt het codewisselen op internet besproken en wordt achtergrond informatie gegeven over de Bosnische gemeenschap. In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvraag en hypothesen beschreven die aan de hand van hoofdstuk 2 zijn geformuleerd. In hoofdstuk 4 wordt de gehanteerde methode beschreven. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek besproken. In hoofdstuk 6 de discussie en in hoofdstuk 7 de conclusie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent25088 bytes
dc.format.extent128512 bytes
dc.format.extent22528 bytes
dc.format.extent61952 bytes
dc.format.extent264192 bytes
dc.format.extent32768 bytes
dc.format.extent23552 bytes
dc.format.extent41472 bytes
dc.format.extent382976 bytes
dc.format.extent39424 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titleEen onderzoek naar de functie van codewisseling op Bosnische diasporafora en de sociolinguïstische positie van de Bosnische gemeenschap in Nederland.
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsCodeswitch, Bilingual, Bosnian community, Functions codeswitching, Instrumental function, symbolic function
dc.subject.courseuuNederlandse taal en cultuur


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record