Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorFilius, F.C.
dc.contributor.authorDinter, P.P.A. van
dc.date.accessioned2012-05-10T17:00:42Z
dc.date.available2012-05-10
dc.date.available2012-05-10T17:00:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/10385
dc.description.abstractIn Nederland komen lintstructuren voor in vele gemeenten, niet in de laatste plaats omdat deze bebouwingsvorm (onder meer) ontstaat langs rivieren en in ontginningen. Hun bijzondere verschijningsvorm en de lange geschiedenis waarnaar zij verwijzen, zorgen ervoor dat gemeenten belang hechten aan deze lintstructuren. De afgelopen periode is echter zichtbaar dat gemeenten (waaronder de gemeente Waalwijk waarin de lintstructuur van Sprang-Capelle zich bevindt) zich zorgen maken over de herkenbaarheid van deze lintstructuren, doordat deze vele veranderingen ondergaan op fysiek en functioneel vlak. In dit onderzoek staan deze veranderingen niet centraal: het is eerder de vraag hoe de huidige herkenbaarheid van lintstructuren ervaren wordt onder haar bewoners en ondernemers. Daarbij wordt in dit onderzoek nog een stap verder gezet: er wordt een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre de herkenbaarheid van een lintstructuur van invloed is op de betekenis die bewoners en ondernemers toekennen aan deze plaats. Het antwoord hierop wordt gezocht in de drieslag van fysieke, functionele en symbolische herkenbaarheid en de betekenis die de betrokkenen hieraan toekennen. Geconstateerd wordt onder meer dat binnen de lintstructuur van Sprang-Capelle de fysieke kenmerken slechts een achtergrond vormen waartegen het leven zich in functionele en symbolische zin afspeelt. Het lijkt echter belangrijk om bewust te zijn van de verschillende betekenis die deze plaats heeft voor de respondenten. Dit ontstaat doordat zij deze plaats op uiteenlopende wijze gebruiken, zowel in functionele als sociale zin. Omdat dit ook invloed heeft op het belang van herkenbare kenmerken, moet dit punt meegenomen worden in beleid ten aanzien van de herkenbaarheid van lintstructuren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent4061093 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe lintstructuur van Sprang-Capelle. Het belang van herkenbaarheid voor de betekenis van plaatsen.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordslintstructuren
dc.subject.keywordsherkenbaarheid
dc.subject.keywordsbetekenis van plaatsen
dc.subject.keywordssociale gebondenheid
dc.subject.keywordsfysieke gebondenheid
dc.subject.keywordsfunctionele kenmerken
dc.subject.courseuuPlanologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record