Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBoisen, M.
dc.contributor.authorKempen, J.H.M.
dc.date.accessioned2012-03-23T18:01:04Z
dc.date.available2012-03-23
dc.date.available2012-03-23T18:01:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/10221
dc.description.abstractParkstad Limburg krimpt. Door de vergrijzing, ontgroening en het wegtrekken van de bevolking neemt het aantal huishoudens in Parkstad Limburg in de komende 30 jaar sterk af. De krimp voltrekt zich hier eerder en sneller dan in de rest van Nederland. Wanneer een regio krimpt, kan er sprake zijn van een vicieuze cirkel. Een neergaande spiraal waarbij, door de bevolkingskrimp, voorzieningen moeten sluiten. Hierdoor daalt de woontevredenheid, waadoor de kans bestaat dat nog meer mensen zullen wegtrekken en nog meer voorzieningen moeten sluiten etc. Dit onderzoek is erop gericht om te onderzoeken in hoeverre er sprake is van een vicieuze cirkel in Parkstad Limburg. Om te onderzoeken of er sprake is van een vicieuze cirkel wordt de woontevredenheid onderzocht van de inwoners van Parkstad Limburg. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre men verwacht dat deze woontevredenheid zal veranderen door de bevolkingskrimp. Voorzieningen staan hierin centraal. Tenslotte wordt onderzocht of deze perceptie gevolgen heeft voor de verhuisgeneigdheid. De centrale vraag hierbij is dan ook: In hoeverre beïnvloedt de perceptie van een verwachte verandering in de woonomgeving door daling in de kwaliteit en kwantiteit van voorzieningen de verhuisgeneigdheid van inwoners in een krimpregio? Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zijn er drie deelvragen opgesteld: - Welke aspecten beïnvloeden volgens de literatuur woontevredenheid en welk verband is er tussen woontevredenheid en verhuisgeneigdheid? - Wat is de invloed van een bevolkingsdaling op de kwaliteit en kwantiteit van de voorzieningen in de woonomgeving volgens de inwoners? - In hoeverre beïnvloedt de perceptie over de kwaliteit en kwantiteit van de voorzieningen in de woonomgeving in de toekomst de verhuisgeneigdheid bij de bewoners? Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er momenteel géén sprake is van een vicieuze cirkel in Parkstad Limburg. Als belangrijke reden wordt door de deskundigen aangegeven dat dit komt doordat er een financieel onzekere tijd heerst. Mensen in een krimpgebied zijn vaker en sterker geconfronteerd met een verlies op de verkoop van hun huis. Er is géén verband tussen een lagere woontevredenheid en de perceptie ten aanzien van de voorzieningen in de toekomst. Wel is er een zwak verband waar te nemen tussen de mensen met een hogere woontevredenheid en deze perceptie. Hoe hoger de woontevredenheid, des te minder negatief de perceptie over de verwachte gevolgen van de bevolkingskrimp voor de toekomst. Daarnaast is er ook géén verband geconstateerd tussen deze perceptie en de verhuisgeneigdheid. De verhuisgeneigdheid neemt niet toe onder mensen die een negatiever verwachtingspatroon hebben over de verwachte gevolgen van de bevolkingskrimp voor de voorzieningen in hun woonomgeving.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent2699294 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleIn de ban van de bevolkingskrimp. Een onderzoek naar de perceptie over de kwaliteit van de voorzieningen in de woonomgeving.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsbevolkingskrimp, Parkstad, woontevredenheid
dc.subject.courseuuGeo-communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record