Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBrandsma, Frank
dc.contributor.authorSchukkmann, Teresa von
dc.date.accessioned2008-12-19T11:44:40Z
dc.date.available2008-12-19T11:44:40Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9211
dc.description.abstractDeze eindscriptie is geschreven in het kader van de cursus Emotions in Medieval Literature en heeft als uitgangspunt het verband tussen emotie en motivatie in de middeleeuwse literatuur. Hierbij wordt gekeken naar de rol die emoties spelen bij de motivering van de verhaalspersonages om tot bepaalde handelingen over te gaan. In hoeverre worden zij hierbij door emoties gestuurd? Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de middeleeuwse Franse roman 'La mort le roi Artu', een verhaal dat door de vele dramatische gebeurtenissen emotioneel beladen is. Dit maakt dat het zich uitstekend leent voor een onderzoek naar een mogelijk verband tussen emotie en motivatie. In het verhaal zijn veel passages terug te vinden waarin emoties hetzij impliciet, hetzij expliciet naar voren komen. Omdat niet al deze passages relevant zijn voor mijn onderzoek, heb ik mij beperkt tot de analyse van een aantal kernpassages in het verhaal. Hiermee bedoel ik de passages waar een ommekeer plaatsvindt in het gedrag en de houding van een bepaald personage. Door juist die passages te analyseren heb ik geprobeerd te achterhalen welke rol emoties hier spelen in de beslissing van een personage om tot een bepaalde handeling over te gaan. Ofwel, in hoeverre worden de personages door hun emoties gemotiveerd een bepaalde actie te ondernemen? Het aantal personages in 'La mort le roi Artu' is behoorlijk groot. Ze vertonen echter lang niet allemaal emoties en gedrag die voor mijn onderzoek van belang zijn. Ik heb daarom een selectie gemaakt van een drietal personages die in dit onderzoek aan bod zullen komen, te weten koningin Guenièvre, koning Arthur en Gauvain. De reden dat ik voor deze drie heb gekozen is dat zij door hun doen en laten een belangrijke rol spelen in het verloop van het verhaal en dat zij hierin sterk gestuurd lijken te worden door hun emoties, zoals dit onderzoek nader zal uitzoeken. Daarnaast heb ik ook Thomas Malorys bewerking van het verhaal, getiteld 'Le Morte d'Arthur', onderzocht op een verband tussen emotie en motivatie. Hoewel Malory een aantal wijzigingen heeft aangebracht in zijn bewerking, volgt hij toch in grote lijnen het verhaal zoals dat in 'La mort le roi Artu' gepresenteerd wordt. In het kader van mijn onderzoek heb ik er daarom voor gekozen ook op zijn versie een analyse uit te voeren om te onderzoeken of de verkregen inzichten uit 'La mort le roi Artu' ook op Malorys bewerking van toepassing zijn. Door ook in Malorys tekst een aantal kernpassages betreffende de emoties en het gedrag van Guenever, Arthur en Gawain (de Engelse variant van Gauvain) te selecteren, bestuderen en analyseren en vervolgens te vergelijken met die uit de Franse roman, hoop ik te ontdekken of hij dezelfde waarde hecht aan een verband tussen emotie en motivatie als zijn voorganger. Spelen emoties in Malorys bewerking een kleinere, gelijke, of grotere rol in het doen en laten van zijn personages dan bij zijn voorganger het geval is?
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleHandelen vanuit een emotie : een verkennend onderzoek naar het verband tussen emotie en motivatie in het verhaal rond de dood van koning Arthur
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsemotie
dc.subject.keywordsLa mort le roi Artu
dc.subject.keywordskoning Arthur
dc.subject.keywordsMiddeleeuwse literatuur
dc.subject.keywordsmotivatie
dc.subject.keywordsLe Morte d'Arthur
dc.subject.keywordsThomas Malory
dc.subject.courseuuMiddeleeuwse studies


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record