Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLentz, Leo
dc.contributor.authorAsperdt, Lonneke van
dc.date.accessioned2007-12-11T10:23:25Z
dc.date.available2007-12-11T10:23:25Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6978
dc.description.abstractDe gemeente Utrecht heeft in 2005 een herontwerp laten maken voor de site www.utrecht.nl en dit herontwerp laten onderzoeken op gebruiksvriendelijkheid. In dit onderzoek, uitgevoerd door de Disciplinegroep Taalbeheersing van de Universiteit van Utrecht, is onder meer getracht vast te stellen op welk moment een bezoeker van de site het navigatiemenu herkent. Daarbij is een methode toegepast die is gebaseerd op het registreren van oogbewegingen. Hiermee kon worden vastgesteld wanneer gebruikers keken naar het navigatiemenu. Wat echter níet is vastgesteld in het genoemde onderzoek, is wanneer websitebezoekers het navigatiemenu als zodanig herkennen. Dit is dan ook de aanleiding van dit onderzoek. De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: Op welk moment beseft de gebruiker dat hij of zij naar een navigatiemenu kijkt en wat voor proces gaat aan deze herkenning vooraf? Niet ieder navigatiemenu is in dit onderzoek meegenomen. Dit onderzoek is alleen gericht op het hoofd- en domeinmenu. Voor dit onderzoek zijn drie onderzoeksmethodes gehanteerd, namelijk: 1) Gebruik van bestaande gegevens (secundair onderzoek) • literatuurstudie • onderzoek van Leo Lentz e.a. (Lentz e.a. 2006). 2) Oogbewegingregistratiemethode (primair onderzoek) Door oogbewegingen van websitebezoekers vast te leggen, wordt inzicht verkregen in het leesgedrag en kan worden bepaald wanneer een websitebezoeker het navigatiemenu ziet. 3) Retrospectieve hardop-denkmethode (primair onderzoek) Door middel van hardop denken geeft de proefpersoon meer inzicht in het proces dat hij doorloopt voor hij het navigatiemenu herkent. Literatuurstudie is verricht om inzicht te krijgen hoe over het onderwerp wordt gedacht in het veld, hoe onderzoek tot op heden is aangepakt en wat dat heeft opgeleverd. Daarnaast zijn de resultaten uit het onderzoek van Leo Lentz e.a. gebruikt, met name om de resultaten te vergelijken en daarmee tot een gedegen antwoord te komen op de vraagstelling. De oogbewegingregistratiemethode is in dit onderzoek toegepast om vast te stellen wanneer een gebruiker het navigatiemenu op de homepagina ziet. Aan de hand van de oogbewegingregistratiemethode worden alle oogbewegingen van de proefpersonen geregistreerd. De hardop-denk-methode is toegepast om betekenis te geven aan de resultaten die verkregen zijn met de oogbewegingsregistratie en inzicht te verkrijgen in het gedrag van een websitebezoeker tijdens het surfen op een website. Om u een indruk te geven van de onderzoeksresultaten , volgt hierna een kort overzicht van de belangrijkste resultaten: • Er zijn verschillende patronen te herkennen in het leesgedrag van de proefpersonen. In de herkenning van het hoofdmenu is het volgende patroon te herkennen: Op beide websites kijken proefpersonen op de homepage eerst naar de illustratie die in midden van de pagina staat (AOI 2). Vervolgens kijken ze naar het hoofdmenu (AOI 1). Deze volgorde van AOI’s geldt op de gemeentelijke website van Utrecht ook voor de herkenning van het domeinmenu. Dit is anders voor de gemeentelijke website van Bunschoten. Dit, omdat hier het domeinmenu binnen het hoofdmenu verschijnt. Proefpersonen kijken op de gemeentelijke website van Bunschoten dan ook direct op het domeinmenu. • Proefpersonen geven tijdens de hardop-denksessies niet direct aan het verschil te zien tussen het hoofdmenu en het domeinmenu. De meeste proefpersonen gaven pas aan het verschil te zien wanneer daar doelgerichte vragen over werden gesteld. Dit zou een vraag kunnen zijn als ‘U kijkt hier naar dit gedeelte van de website (hier wordt tegelijkertijd het hoofdmenu aangewezen aan de proefpersoon), hoe zou u dit benoemen?’. Tevens zijn er proefpersonen die tijdens de hard-op-denksessie aangeven niet het verschil te zien tussen het hoofd- en domeinmenu. Ook wanneer hier specifiek naar gevraagd werd, werd het domeinmenu niet als zodanig benoemd. Dit zou een vraag kunnen zijn als ‘U geeft eerder op de website aan een hoofdmenu te zien, hoe zou u dit menu noemen?’. Antwoorden als ‘ook een hoofdmenu’ of ‘gewoon een menu’ werden dan vaak gegeven. Hierom kan worden aangenomen dat over het algemeen proefpersonen het domeinmenu wel zien, maar dit niet als zodanig herkennen. Over het moment dat het hoofdmenu door de gebruiker als zodanig wordt geïdentificeerd, kan het volgende worden gezegd. De gemiddelde eerste fixatie op het hoofdmenu op de gemeentelijke website van Utrecht vond plaats na 0,50 seconde en duurde gemiddeld 0,18 seconde. Na gemiddeld 5,13 seconden gaven de proefpersonen tijdens het hardop denken aan het hoofdmenu van de gemeentelijke website van Utrecht te hebben gezien. Gemiddeld vonden er tot aan dit tijdstip (5,13 seconden) zeven achtereenvolgende fixaties plaats. Er kan dus worden aangenomen dat er herkenning plaatsvond na zeven achtereenvolgende fixaties op het hoofdmenu. De gemiddelde eerste fixatie op het hoofdmenu op de gemeentelijke website van Bunschoten vond plaats na 1,41 seconde en duurde gemiddeld 0,22 seconde. Na gemiddeld 6,47 secondes gaven de proefpersonen tijdens het hardop denken aan het hoofdmenu van de gemeentelijke website van Bunschoten te hebben gezien. Gemiddeld vonden er tot aan dit tijdstip (6,47 seconden) vijf achtereenvolgende fixaties plaats. Hier mag dus aangenomen worden dat herkenning van het hoofdmenu op de gemeentelijke website van Bunschoten, na vijf achtereenvolgende fixaties op het hoofdmenu plaatsvindt. Beide websites beschouwend, kan vastgesteld worden dat de proefpersonen tijdens het hardop denken na gemiddeld 5,8 seconde aangaven het hoofdmenu op de homepagina te hebben gezien. Gemiddeld vonden er tot aan dit tijdstip zes achtereenvolgende fixaties plaats op het hoofdmenu. De herkenning van het hoofdmenu vindt dus plaats na zes achtereenvolgende fixaties. Ten slotte is er tijdens dit onderzoek aan het licht gekomen dat er aan de hand van de gekozen onderzoeksmethoden geen betrouwbaar en valide antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvragen. Mijns inziens is een herkenningsproces meer een psychisch proces,daarom zijn er andere onderzoeksmethoden vereist. Gedacht zou kunnen worden aan een vervolgonderzoek waarbij naast de oogbewegingregistratiemethode en de hardop-denkmethode tevens de hersenactiviteit van een websitegebruiker gemeten wordt.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleWaar is dat menu nou? Onderzoek naar de herkenning van het hoofd- en domeinmenu.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordseyetracking
dc.subject.keywordsherkenning hoofd- en domeinmenu
dc.subject.courseuuCommunicatiestudies


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record