Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLinge, R. van
dc.contributor.authorBeijnum-Volders, Clasina Catharina van
dc.date.accessioned2008-12-01T14:13:02Z
dc.date.available2008-12-01T14:13:02Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2251
dc.description.abstractAchtergrond: Hoewel pijnregistratie de kwaliteit van de pijnzorg bevordert, kan de implementatie ervan mogelijk beter (De Rond, 2001). Volgens Grol (1999) behoeft een evidence based praktijkvoering een evidence based implementatie. Het contingentiemodel van Van Linge (1998) biedt mogelijkheden om de overeenstemming (congruentie) tussen innovatie en context te onderzoeken en implementatie daarop aan te sluiten. Bedoeling: Het doel van het onderzoek is, om met behulp van het contingentiemodel van Van Linge, het verloop te zien van de congruentie tussen innovatie en context gedurende de implementatie van pijnregistratie op de afdeling Interne Oncologie van een regionaal ziekenhuis in de Randstad volgens een standaard implementatiestrategie. Data over de beleving van de vernieuwing door de betrokken professionals gedurende het implementatieproces zullen dit beeld aanvullen. Design en Methode: Een case study,waarbij een kwantitatief single organization experiment wordt aangevuld met kwalitatieve data uit een focusgroep. Resultaten: Hoewel alle configuraties duidelijk aanwezig zijn in beide metingen, ontwikkelde de afdeling zich van overwegend groepsgericht richting doelgericht. De externe focus en controle die kenmerkend zijn voor een doelgerichte configuratie gaan samen op met flexibiliteit en interne focus uit de groepsgerichte configuratie. De expliciete laag profileert zicht het nadrukkelijkst in de meeste configuraties, dit komt overeen met het beeld van de innovatie in de nameting. Behalve de doelgerichte, missen de configuraties operationalisering van de expliciete waarden en een stuk diepte. De resultaten van de focusgroep, hoewel beperkt, bevestigen en verduidelijken het beeld van de afdeling dat met behulp van het contingentiemodel werd verkregen. Conclusies: De toegepaste standaard implementatiestrategie heeft de congruentie tussen innovatie en afdeling bevorderd. Om de interne congruentie op de afdeling te bevorderen wordt een decentraal aangestuurde evolutiestrategie aanbevolen, waarbij fundamentele leerprocessen in gang worden gezet. Relevantie voor de klinische praktijkvoering De verkregen informatie over het implementatieproces op de afdeling biedt handvatten voor managementbesluiten over verdere zorginnovatie en borging. Het contingentiemodel kan afdelingen waardevolle informatie opleveren over de manier van implementeren bij het besluit tot invoering van pijnregistratie, maar ook bij andere innovaties.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoen
dc.titleStrategic Implementation : The Fit between Innovation and Context in Introducing Pain Registration at an Internal Oncology Ward
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsImplementatie
dc.subject.keywordspijnregistratie
dc.subject.keywordsovereenkomst
dc.subject.keywordsinnovatie
dc.subject.keywordscontext
dc.subject.keywordsimplementation
dc.subject.keywordspain-registration
dc.subject.keywordsfit
dc.subject.keywordsinnovation
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record