Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBossema, E.R.
dc.contributor.authorSnel, Marleen
dc.date.accessioned2008-10-29T18:05:13Z
dc.date.available2008-10-29
dc.date.available2008-10-29T18:05:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2175
dc.description.abstractInleiding: Onvervulde zorgbehoeften kunnen een grote invloed hebben op de ervaren kwaliteit van leven. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre onvervulde zorgbehoefte invloed heeft op de kwaliteit van leven van cliënten met schizofrenie of aanverwante psychotische stoornissen, zowel in het algemeen als op de specifieke gebieden wonen, dagbesteding, psychische gezondheid en sociale relaties. Methode: In totaal namen 44 cliënten (52% man, 48% vrouw) deel aan het onderzoek. Zorgbehoefte is gemeten met de Camberwell Assesment of Need (CANSAS) en kwaliteit van leven is gemeten met de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA). Resultaten: Uit de correlatieanalyse blijkt dat hoe groter de algemene onvervulde zorgbehoefte, hoe lager de algemene ervaren kwaliteit van leven is. De multipele regressieanalyse toont aan dat de algemene kwaliteit van leven het beste werd voorspeld door de onvervulde zorgbehoefte op het gebied dagbesteding, maar niet door de onvervulde zorgbehoefte op de drie overige gebieden. Tenslotte bleek dat cliënten met een onvervulde zorgbehoefte op het gebied van sociale relaties een significant lagere kwaliteit van leven op dit gebied rapporteerden dan de cliënten met geen of een vervulde zorgbehoefte op dit gebied. Dit gold niet voor de drie overige gebieden. Conclusie: Onvervulde zorgbehoefte lijkt van invloed te zijn op de kwaliteit van leven van mensen met schizofrenie of aanverwante psychotische stoornissen, met name een onvervulde zorgbehoefte op het gebied van dagbesteding en sociale relaties. Nagegaan moet worden hoe deze mensen een zinvolle en sociale dagbesteding kunnen hebben en of dit de kwaliteit van leven positief zal beïnvloeden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent252415 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleZorgbehoefte als mogelijke voorspeller van kwaliteit van leven bij schizofrenie en aanverwante psychotische stoornissen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.courseuuKlinische psychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record