Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHooft-Leemans, G. van der
dc.contributor.authorVoogd, I.L.
dc.date.accessioned2008-10-28T18:01:00Z
dc.date.available2008-10-28
dc.date.available2008-10-28T18:01:00Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2159
dc.description.abstractINLEIDING. De Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VAR) is een instrument voor verpleegkundigen om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van zorg. In de praktijk is het moeilijk om verpleegkundigen bij de VAR te betrekken. Mogelijk is een lage mate van adoptie van de VAR door verpleegkundigen reden voor deze geringe betrokkenheid. DOEL. In dit onderzoek werd nagegaan of de (mis)fit tussen de waargenomen kenmerken van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de waargenomen kenmerken van de verpleegkundige teams de mate van adoptie van de VAR in een algemeen ziekenhuis voorspelde. Hierbij werd uitgegaan van het innovatiecontigentiemodel van Van Linge. Verder werd nagegaan of er een verband was tussen het opleidingsniveau van de verpleegkundige en de mate van adoptie. METHODE. De data werden middels een cross-sectioneel survey onderzoek bij verpleegkundigen in een algemeen ziekenhuis verzameld. Voor twee benaderingswijzen van fit, fit ‘as profile deviation’ en fit ‘as gestalt’ is een correlatieanalyse uitgevoerd tussen de fit en de mate van adoptie. Voor de relatie tussen opleidingsniveau en mate van adoptie is eveneens een correlatieanalyse uitgevoerd. RESULTATEN. De respons was 29%. Van de respondenten gaf 17% aan onbekend te zijn met de VAR. Bij fit ‘as profile deviation’ voorspelde de fit niet de mate van adoptie, bij fit ‘as gestalt’ voorspelde de fit wel de mate van adoptie. Er kon geen relatie aangetoond worden tussen opleidingsniveau van de verpleegkundige en de mate van adoptie. CONCLUSIE/AANBEVELINGEN. Veel verpleegkundigen zijn onbekend met de VAR. Aanbevolen wordt dat de VAR actie onderneemt om de kennis van verpleegkundigen aangaande de VAR te vergroten. De invloed van fit op de adoptie is afhankelijk van de gebruikte benadering van fit. Het is daarom van belang om in toekomstig onderzoek en theorievormingen de benadering van fit te specificeren. Er kon geen verband aangetoond worden tussen adoptie en opleidingsniveau. Het zou interessant zijn om de invloed van andere persoonsfactoren van verpleegkundigen op de adoptie van de VAR te onderzoeken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent544768 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titleDe Verpleegkundige Adviesraad : De invloed van opleiding en (mis)fit op de mate van adoptie.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsVerpleegkundige Adviesraad (VAR), adoptie, (mis)fit, innoveren, Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR), Verpleegkundige Adviesraad, Shared Governance, adoption, (mis)fit, innovation
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record