Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHoogerduijn, J.
dc.contributor.authorHarmsel, J.E. ter
dc.date.accessioned2008-10-28T18:00:32Z
dc.date.available2008-10-28
dc.date.available2008-10-28T18:00:32Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2158
dc.description.abstractDOEL: Inzicht in de gevolgen van blijvend functieverlies ten gevolge van een ziekenhuisopname op een interne afdeling bij patiënten boven de 65 jaar, voor zowel de patiënt zelf als voor de mantelzorger(s). DESIGN: Prospectieve cohort studie. SETTING: Twee academische ziekenhuizen. PARTICIPANTEN: Patiënten boven de 65 jaar (N=64) en hun mantelzorgers (N=48). METHODE: Binnen 48 uur na ziekenhuisopname zijn baselinegegevens verzameld: demografische gegevens, functionele status van de patiënt met behulp van de KATZ index en belasting van de mantelzorger met behulp van de EDIZ vragenlijst. Drie maanden na ziekenhuisopname zijn data verzameld over functiestatus, belasting mantelzorger, zorgconsumptie (heropnames, huisartsenbezoeken en hulpverlening na ontslag) en subjectieve mening van zowel patiënt als mantelzorger ten aanzien van het functieverlies en de belasting. Functieverlies wordt gedefinieerd als tenminste één punt verlies tussen baseline en follow-up op de KATZ index. RESULTATEN: Van de patiënten heeft 51.6% blijvend functieverlies ontwikkeld. Het ontwikkelen van blijvend functieverlies heeft een significant verband met een toename van de zorgverlening die de patiënt ontvangt (p=.003) en de belasting van de mantelzorger (p=.001). De objectief gemeten uitkomst van het ontwikkelen van blijvend functieverlies komt in slechts 34.8% overeen met de subjectieve mening van de patiënt (p=.074). De objectief gemeten uitkomst van een toename van de belasting van de mantelzorger komt in 64% overeen met de subjectieve mening van de mantelzorger (p<.001). CONCLUSIE: Deze studie toont een significant verband aan tussen het ontwikkelen van blijvend functieverlies en de zorgverlening die patiënt na ontslag ontvangt als ook met de belasting van de mantelzorger. Patiënten geven aan zelf geen achteruitgang te ervaren hoewel dit objectief gemeten wel aangetoond wordt. De mening van de mantelzorger komt wel overeen met de objectief gemeten uitkomsten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent111104 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titleGevolgen blijvend functieverlies voor patiënt en mantelzorger : Studie naar de gevolgen van blijvend functieverlies na ziekenhuisopname van patiënten boven de 65 jaar, voor zowel de patiënt als de mantelzorger
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsfunctieverlies, gevolgen, ouderen, ziekenhuisopname, mantelzorger, functional decline, outcomes, aged, hospitalization, caregivers
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record