Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWillemse, M.
dc.contributor.authorSijl, Y.
dc.date.accessioned2008-10-21T07:02:22Z
dc.date.available2008-10-21
dc.date.available2008-10-21T07:02:22Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2142
dc.description.abstractHet nieuwe noodhulpconcept is één van de programma’s, van de korpsleiding, binnen Politie Gelderland-Midden, om eenheid en centralisatie van aansturing te realiseren. De belangrijkste doelen waren de regionale inzet van de noodhulp en de centralisatie van de aansturing.De meldkamer werd hierdoor voor een groot deel verantwoordelijk voor de effectuering van beleid. In onderhavig onderzoek stond de volgende vraagstelling centraal: In hoeverre heeft conformiteit van de medewerkers invloed op de effectuering van het nieuwe noodhulpconcept, en hoe kan dit verklaard worden? Er werd onderzoek gedaan bij medewerkers uit de basis politiezorg (BPZ) en de meldkamer. De conformiteit is in onderhavig onderzoek bepaald aan de hand van een model van Hoogerwerf (2003), en werd vastgesteld door:kennis van de beleidsinhoud, capaciteit, vrijheid tot afwijken van beleid en motivatie. Onderhavig onderzoek is ten uitvoer gebracht door middel van een multimethode onderzoek. Uit de analyse blijkt dat de medewerkers uit de BPZ lage conformiteit tonen, een lage kennis van de beleidsinhoud en een lage motivatie. De capaciteit van de medewerkers uit de BPZ bleek voldoende te zijn voor het ten uitvoer brengen van het beleid. Tevens was de vrijheid tot afwijken van beleid bij de medewerkers uit de BPZ klein. De medewerkers uit de meldkamer toonden een hoge conformiteit. Deze medewerkers hadden een hoge kennis van de beleidsinhoud, hadden voldoende capaciteit, ervoeren geen beperking door het verminderen van de discretionaire ruimte door de korpsleiding en waren gemotiveerd. Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat conformiteit invloed heeft op de effectuering van beleid. Doordat de medewerkers uit de meldkamer een hoge conformiteit toonden en voor een groot deel verantwoordelijk waren voor het resultaat van beleid, heeft het nieuwe noodhulpconcept een positief resultaat. De medewerkers uit de BPZ toonden echter een lage conformiteit door de lage kennis van de beleidsinhoud en een lage motivatie. Door voldoende capaciteit en de kleine vrijheid tot afwijken van beleid conformeerden de medewerkers uit de BPZ zich met het nieuwe noodhulpconcept.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent367499 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWaakzaam en dienstbaar. Ook bij beleidsimplementaties?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsConformiteit
dc.subject.keywordsbeleidsimplementatie
dc.subject.keywordsbeleidskennis
dc.subject.keywordscapaciteit
dc.subject.keywordsdiscretoinaire ruimte
dc.subject.keywordsmotivatie
dc.subject.courseuuVraagstukken van beleid en organisatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record