Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKlein Haarhuis, C.M.
dc.contributor.authorNarraina, S.S.
dc.date.accessioned2008-10-16T17:13:51Z
dc.date.available2008-10-16
dc.date.available2008-10-16T17:13:51Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2126
dc.description.abstractIn deze studie wordt onderzocht of er in wetenschappelijke studies bevestiging wordt gevonden voor de veronderstellingen over de invloed van democratie op armoedeverlichting in het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingbeleid. Dit is gedaan aan de hand van een literatuurstudie en interviews met experts. Er is niet alleen gezocht naar een antwoord op de vraag óf democratie zorgt voor armoedeverlichting, maar ook hóe democratie daarvoor zorgt. Er is dus tevens aandacht voor de (al of niet) werkzame mechanismen en de contextfactoren die de relatie tussen democratie en armoede helpen verklaren. De relatie tussen democratie en armoede wordt centraal gesteld in het (recente) beleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De gedachtegang achter dit beleid (‘beleidstheorie’) is allereerst gereconstrueerd. Om te bezien in hoeverre de beleidstheorie ‘evidence-based’ is, is deze vervolgens geconfronteerd met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, waarbij alleen methodologisch verantwoorde onderzoeken zijn betrokken in deze meta-analyse. In aanvulling op de meta-analyse is ook een case study verricht naar de ontwikkeling van de armoedesituatie in Zuid-Afrika sinds het democratiseringsproces alhier. Uitkomsten van dit onderzoek zijn enerzijds, dat de beleidstheorie van Buitenlandse Zaken goeddeels bevestiging vindt in wetenschappelijk onderzoek, maar anderszijds dat deze gedeeltelijk is gebaseerd op niet-wetenschappelijke notities, zoals politieke belangen. Zowel in de theorie als in de empirsch wetenschappelijke onderzoeken is men het er in grote lijnen over eens dat democratie op den duur een stabiel en bescheiden succes kan hebben in armoedebestrijding. Deze verwachting lijkt bevestiging te vinden in de Zuid-Afrikaanse casus.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleDemocratie als oplossing: ideaal of werkelijkheid? Een studie naar de invloed van democratie op armoedeverlichting
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDemocratie
dc.subject.keywordsarmoede
dc.subject.keywordsbeleidstheorie
dc.subject.keywordsmeta-analyse
dc.subject.keywordsontwikkelingssamenwerking
dc.subject.keywordsarmen [kan evt. weg
dc.subject.keywordsZuid- Afrika
dc.subject.courseuuVraagstukken van beleid en organisatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record