Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorAbma, Ruud
dc.contributor.advisorPeeters-Bijlsma, Mira
dc.contributor.authorPlakman, M.H.
dc.date.accessioned2008-10-16T17:04:45Z
dc.date.available2008-10-16
dc.date.available2008-10-16T17:04:45Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2103
dc.description.abstractHet beleid van de overheid ten aanzien van arbeidsongeschiktheid en reïntegratie kenmerkt zich momenteel door een activerende doelstelling en de inzet op maximale arbeidsparticipatie voor alle groepen in de samenleving. Hierop sluit het actief stimuleren van reguliere werkgevers voor het in dienst nemen en houden van arbeidsgehandicapten goed aan. Ondanks deze activerende doelstelling is het beeld van arbeidsgehandicapten en de houding van werkgevers ten opzichte van deze groep de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Ook de kansen van arbeidsgehandicapte sollicitanten zijn de afgelopen jaren, ondanks het aantrekken van de arbeidsmarkt, niet toegenomen. Uit onderzoek komt naar voren dat werkgevers wel voor arbeidsgehandicapte sollicitanten open staan, maar niet altijd goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Dit geeft aan dat er op het gebied van beeldvorming over arbeidsgehandicapten en het versterken van hun arbeidsmarktpositie nog verbeteringen mogelijk zijn. Er ontbreekt echter nog kennis over wat voor werkgevers de werkelijke achterliggende motieven en belemmeringen zijn bij het aannemen van een arbeidsgehandicapte. De centrale vraag van dit onderzoek is daarom: 'Wat zijn voor werkgevers de motieven voor het wel of niet het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten?' Op basis van een theoretische verkenning naar gedrag van werkgevers in het veld van (re)integratie wordt verondersteld dat werkgevers een afweging maken van kosten en baten. Dit kan echter niet los worden gezien van de culturele context, de sociale structuur, de beschikbare informatie, de voorziene consequenties en handelingsopties die hierdoor worden ervaren door de beslissingsbevoegde. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat werkgevers veel eigen verantwoordelijkheid toewijzen aan de arbeidsgehandicapte sollicitant. Zij moeten gemotiveerd overkomen, de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf duidelijk op een rijtje hebben en op een passende functie solliciteren. Opvallend is verder dat de ondervraagde werkgevers weinig ervaring hebben met arbeidsgehandicapten en dat subsidieregelingen niet leidend zijn bij hun keuze voor een arbeidsgehandicapte. Zij vinden het goed kunnen uitoefenen van de functie en de motivatie van de kandidaat belangrijker. Het juridische kader, dat onderdeel is van de culturele context, heeft bij deze organisaties blijkbaar weinig invloed op de afweging van de beslissingsbevoegde. Wat betreft de sociale structuur blijken de ondervraagde werkgevers inderdaad beperkt te worden door een aantal regels, procedures en functie-eisen die zij niet kunnen wijzigen. Dit is per organisatie echter erg verschillend. Het is daarom niet verwonderlijk dat de ondervraagde werkgevers eisen dat arbeidsgehandicapten op een passende functie solliciteren. Tot de sociale structuur behoort ook het functioneren van de arbeidsmarkt. De huidige krappe arbeidsmarkt speelt bij de ondervraagde werkgevers een belangrijke rol bij de kansen van arbeidsgehandicapte sollicitanten. De meerderheid van de werkgevers kijken hierdoor meer buiten het standaardkader en ondanks dat sommigen niets willen inleveren op kwaliteit kunnen de werkzoekenden door de krappe arbeidsmarkt wel op een andere manier worden gerangschikt en beoordeeld. Tot slot is naar voren gekomen dat door weinig ervaring en informatie over de beperkingen en gevolgen van het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten de consequenties hiervan lastig zijn in te schatten. Dit is vervolgens weer van negatieve invloed op de kansen van de arbeidsgehandicapte sollicitant.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent564997 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWat maakt een sollicitant aantrekkelijk?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsArbeidsgehandicapt
dc.subject.keywordsarbeidshandicap
dc.subject.keywordshandicap
dc.subject.keywordsgedeeltelijk arbeidsgeschikt
dc.subject.keywordswerk
dc.subject.keywordssollicitant
dc.subject.keywordssolliciteren
dc.subject.keywordswerkgever
dc.subject.keywordsorganisatie
dc.subject.keywordsreïntegratie
dc.subject.keywordswerving
dc.subject.keywordsselectie.
dc.subject.courseuuSociale vraagstukken: interventies en beleid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record