Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorValkenburg, Ben
dc.contributor.authorDoorn, M.D. van
dc.date.accessioned2008-10-16T17:03:43Z
dc.date.available2008-10-16
dc.date.available2008-10-16T17:03:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2099
dc.description.abstractIn het najaar van 2007 roepen de ontwikkelingen rondom de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheids-voorziening jonggehandicapten) herinneringen aan het WAO-drama op. Er brandt een heftig politiek debat los over de Wajong. In het onderzoek staat de vraag centraal welke discoursen van arbeidsongeschiktheid op jonge leeftijd in het licht van de Wajong onderliggend zijn aan de ontstane politieke en maatschappelijke discussie. Aan de hand van interviews met cruciale spelers (ministeries, Kamerleden, belangengroepen, Wajongers, vakbonden, scholen, zorginstellingen), observaties en documentanalyse is tot een antwoord op deze vraag gekomen. Er zijn vier discoursen gevonden, te weten het ‘werk als participatie’ discours, het springplankdiscours, het gemeenschaps- en het radicale emancipatiediscours. Vanuit deze discoursen is een verkenning van het toekomstig beleid gemaakt, waarin activering en participatie een grote rol innemen en de beschermingsfunctie van de Wajong minder belangrijk wordt. Tot slot zijn in lijn met de gevonden discoursen, de knelpunten voor participatie en de beleidsverkenning beleidsaanbevelingen ontwikkeld.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent968230 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe Wajong: meer dan een uitkering. Een discoursanalyse van arbeidsongeschiktheid op jonge leeftijd in het licht van de Wajong.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDiscoursanalyse
dc.subject.keywordsArbeidsongeschiktheid op jonge leeftijd
dc.subject.keywordsParticipatie van jongeren met een beperking
dc.subject.keywordsGehandicaptenbeleid
dc.subject.keywordsSociale zekerheid/Wajong
dc.subject.keywordsBeleidsonderzoek/-verkenning
dc.subject.keywordsPolitieke besluitvorming
dc.subject.courseuuSociale vraagstukken: interventies en beleid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record