Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWubbels, T.
dc.contributor.authorVerdegaal, C.M.
dc.date.accessioned2008-10-14T17:02:42Z
dc.date.available2008-10-14
dc.date.available2008-10-14T17:02:42Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2089
dc.description.abstractDit artikel beschrijft het beeld dat docenten in het primair onderwijs en HBO hebben ten aanzien van de eindkwalificaties van een professionele masteropleiding Leren en Innoveren. Deze educatieve masteropleiding is ontstaan naar aanleiding van onderzoeken van het LPBO en de HBO-raad. De masteropleiding is bedoeld voor docenten in alle sectoren van het onderwijs, ter ontwikkeling van de eigen professie op het gebied van onderwijsinnovatie. Binnen dit onderzoek wordt onderwijsinnovatie gezien als het veranderen van het onderwijs met als doel de leerresultaten van de leerlingen te verhogen. Recente innovatiestrategieën hebben uitgewezen dat de docent de meeste invloed uit kan oefenen op het verbeteren van de leerresultaten, omdat deze dichtbij het primaire proces staat. Het beeld dat docenten hebben is onderzocht middels een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst bestond uit 42 items die gebaseerd waren op de innovatieve rollen van een docent zoals deze uit de literatuur naar voren zijn gekomen: ontwikkelaar, begeleider, onderzoeker en ondernemer. De vragenlijst is afgenomen bij docenten in het primair onderwijs (N = 53) en docenten van de Hogeschool Leiden binnen het cluster Educatie (N = 29), het cluster Management en Bedrijf (N = 17) en het cluster Techniek (N = 14). Op basis van een Principale Componentenanalyse konden vier schalen onderscheiden worden, waarbij de rol van ondernemer is komen te vervallen en de rol van verkrijgen en verspreiden van onderzoeksinformatie als nieuwe rol is opgemerkt. Uit de resultaten blijkt dat docenten alle rollen als voldoende belangrijk beschouwen voor een dergelijke opleiding. Gebleken is dat docenten uit het HBO de rol van verkrijgen en verspreiden van onderzoeksinformatie significant belangrijker vinden dan docenten in het primair onderwijs. Daarnaast blijken vrouwen alle rollen significant meer belangrijk te vinden dan mannen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent639584 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe innovatieve docent: welke eindtermen achten docenten van belang voor een professionele masteropleiding ‘Leren en Innoveren’?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsInnovatie
dc.subject.keywordsonderwijs
dc.subject.keywordsdocent
dc.subject.keywordsmaster Leren en Innoveren
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record