Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWijnroks, L.
dc.contributor.advisorVolman, C
dc.contributor.authorVlastuin, L.
dc.date.accessioned2008-10-13T17:01:29Z
dc.date.available2008-10-13
dc.date.available2008-10-13T17:01:29Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2081
dc.description.abstractNederlands: Doel: Aandachtsturende strategieën in de moeder-kind interactie blijken de volgehouden aandacht van te vroeg geboren kinderen op jonge leeftijd te voorspellen, wat latere aandachtsproblemen tot gevolg zou kunnen hebben. Dit onderzoek bestudeert de relatie tussen verschillende aandachtsturende strategieën van de moeder met het gedrag van te vroeg geboren kinderen tijdens de moederkind interactie en de volgehouden aandacht. Methode: Te vroeg geboren kinderen van 7 en 10 maanden oud werden geobserveerd tijdens het spelen met speelgoed in een vrije spel situatie, alleen en met de moeder. Resultaten: De kwaliteit van de handelingen was de enige aandachtsturende strategie met een significante correlatie met de volgehouden aandacht van het te vroeg geboren kind. Ook de frequentie van kijken naar het gezicht van de moeder door het kind bleek direct te correleren met de volgehouden aandacht van het kind. Terwijl wegkijken van het speelgoed correleert met off-task gedrag van het kind, staat dit off-task gedrag niet in verband met het gedrag van de moeder. Er bleken geen verschillen in geslacht. Conclusies: Zowel de kwaliteit van de handelingen door de moeder als kijken naar het gezicht van de moeder door het kind blijken van invloed te zijn op de volgehouden aandacht. Aangezien kijken naar het gezicht van de moeder geen directe voorspeller van de volgehouden aandacht bleek te zijn, terwijl de kwaliteit van de handelingen door de moeder dit wel is, kan gezegd 2 worden dat de volgehouden aandacht van het kind waarschijnlijk wordt beïnvloed door het gedrag van de moeder. Engels: Objective: Attention-directing strategies in the motherchild interaction appear to predict the sustained attention of preterm children at a young age, which could lead to attention problems in the school age. This study examines the relationship of different attention-directing strategies of the mother with the behaviour of preterm children during mother-child interactions and sustained attention. Method: Preterm children of 7 and 10 months old were observed while playing with toys in a free play situation, alone and with the mother. Results: Quality of handling was the only attention-directing strategy with a significant correlation with sustained attention of the preterm child. The preterm child looking at the face of the mother was also directly correlated with sustained attention. Looking away from the object of play correlates with off-task behaviour of the child, but the off-task behaviour doesn’t correlate with the behaviour of the mother. There were no sex-differences. Conclusions: Both the mother’s quality of handling and the preterm child’s looking at the face of the mother appears to influence the sustained attention. Because looking at the face of the mother isn’t a direct predictor of sustained attention, while the quality of handling of the mother is, it can be said that the sustained attention of the child presumably is influenced by the behaviour of the mother.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent204422 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe relatie tussen aandachtsturende strategieën van moeders, volgehouden aandacht en het gedrag van te vroeg geboren kinderen tijdens de moeder-kind interactie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTe vroeg geboren
dc.subject.keywordsaandachtsturende strategieën
dc.subject.keywordsvolgehouden aandacht
dc.subject.keywordsmoeder-kind interacties
dc.subject.keywordsPreterm
dc.subject.keywordsattention-directing strategies
dc.subject.keywordssustained
dc.subject.keywordsattention
dc.subject.keywordsmother-child interactions
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record