Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJongmans, MJ
dc.contributor.authorJansen, M.H.
dc.date.accessioned2008-10-13T17:01:07Z
dc.date.available2008-10-13
dc.date.available2008-10-13T17:01:07Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2080
dc.description.abstractAchtergrond: Prematuur geboren kinderen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van gedrags- en/of emotionele problemen op latere leeftijd dan hun niet prematuur geboren leeftijdgenoten. Eén van de oorzaken van deze gedragsproblemen zijn de medische complicaties die het centrale zenuwstelsel kunnen aantasten. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik in de neonatale periode van de corticosteroïden dexamethason of hydrocortison bij de behandeling van longproblemen. Uit longitudinaal onderzoek is gebleken dat behandeling met dexamethason nadelige lange termijn gevolgen kan hebben. Hoewel verschillende onderzoeken suggereren dat behandeling het hydrocortison geen nadelige effecten heeft, zijn de lange termijn gevolgen nog niet duidelijk. Doel: Informatie krijgen over de gevolgen van het gebruik van hydrocortison bij prematuur geboren kinderen voor het gedrag op latere leeftijd. Methode: Gedragsvragenlijsten werden ingevuld door ouders en leerkrachten van 8-jarige, prematuur geboren kinderen neonataal behandeld met hydrocortison (n=50) en kinderen die deze behandeling niet kregen (n=132). Resultaten: Er worden geen verschillen op het gebied van internaliserend probleemgedrag gerapporteerd tussen de groepen. Behandeling met hydrocortison blijkt op sommige gedragsgebieden wel een voorspeller voor problemen op 8-jarige leeftijd te zijn. Kinderen behandeld met hydrocortison laten volgens leerkrachten minder externaliserend probleemgedrag en agressief gedrag zien dan kinderen die niet behandeld zijn. Ten slotte rapporteren vaders van kinderen behandeld met hydrocortison minder totaal probleemgedrag en aandachtsproblemen dan vaders van kinderen die niet behandeld zijn. Conclusie: Neonatale behandeling van longproblemen met hydrocortison bij prematuur geboren kinderen geen nadelige lange termijn gevolgen heeft voor gedrag op 8-jarige leeftijd.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent45568 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titleGedragsproblemen op 8-jarige leeftijd bij prematuur geboren kinderen behandeld met hydrocortison in de neonatale periode
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsprematuur geboren kinderen
dc.subject.keywordshydrocortison
dc.subject.keywordsprobleemgedrag
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record